1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. ZMO seçimlerinde şubelerin üye etkinliği azaldı, delege etkinliği arttı

ZMO seçimlerinde şubelerin üye etkinliği azaldı, delege etkinliği arttı

Üye sayısına göre belirlenmekte olan ZMO şubesi ve temsilciliği açma kuralı, bundan böyle delege sayısına endekslendi. 

ZMO seçimlerinde şubelerin üye etkinliği azaldı, delege etkinliği arttı

Hal Postası - Üye sayısına göre belirlenmekte olan ZMO şubesi ve temsilciliği açma kuralı, bundan böyle delege sayısına endekslendi. 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası tarafından yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Değişikliğe göre Oda Şubesi açma koşulları başlığı altında sayılan “üye sayısı 500’ü aşan illerde şube açılabilir” hükmü, “Oda Genel Kurulu’nda görev yapacak delege sayısı 5 veya daha fazla olan illerde” şeklinde değiştirildi. 

Temsilcilik kurulmasıyla ile ilgili “üye sayısı 200’den az olan illerde” ifadesi de “hesaplanan delege sayısı 2 veya daha az olan illerde” olarak değiştirildi. Hesaplanan delege sayısı 3 veya 4 olan illerdeki il temsilciliklerinde temsilci ve temsilci yardımcısının yanında yazman ve sayman üyenin de yer aldığı 5 kişilik yönetim kurulu görev yapacak. 

İL TEMSİLCİLİKLERİNDE SEÇİMLER

Değişiklik öncesinde üye sayısı 200’ün altında olan illerde il temsilcileri ve yardımcıları; üye sayısı 200’ün üstündeki illerde ise 5 kişilik il temsilciliği yönetim kurulu asil ve yedek üyeleri seçilirken bundan böyle delege sayısı 2 veya daha az olan illerde il temsilcisi ve yardımcısı; delege sayısı 2 veya daha fazla olan illerde ise yönetim kurulu asil ve yedek üyeleri seçilecek. 

YETERSİZ ÜYE SAYISIYLA DELEGE SEÇİMİ

İldeki üye sayısı delege çıkmasına yeter sayıda değilse, üye sayısına bakılmaksızın, o il Genel Kurul’da bir delege ile temsil edilecek. Herhangi bir nedenle temsilci ve delege seçimi yapılamazsa il temsilcisi oda yönetim kurulu tarafından atanacak ancak o yıl yapılacak Oda Genel Kuruluna o ili temsilen delege katılamayacak. 

AİDAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ MUAFİYETİ

Değişiklik aidat yükümlülüğü ile ilgili muafiyeti de detaylandırdı. Buna göre mesleki bir faaliyette bulunmadan emekli ve maluliyet aylığı alanlardan, doğuştan veya sonradan, herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal yetilerini kalıcı olarak çeşitli derecelerde kaybeden ve resmi sağlık kurumlarından alınan sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzeri engelli olduğunu belgeleyenlerden ve gelir getirici bir işte çalışmadığını belgeleyenlerden çalışmadığı aylar için ödenti alınmaz.

Daha önce aidat muafiyeti kapsamı, “emekli ve maluliyet aylığı alan üyeler ile gelir getirici bir işte çalışmadan lisansüstü eğitim görmekte olan üyeler” ile sınırlı tutuluyordu. 

Önceki ve Sonraki Haberler