1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. ZMO Başkanı Suiçmez: Bayilik konusunda hukuk hilesi yapılıyor

ZMO Başkanı Suiçmez: Bayilik konusunda hukuk hilesi yapılıyor

ZMO Başkanı Baki Remzi Suiçmez, zirai ilaç bayiliğiyle ilgili önceki düzenlemenin mahkemesi devam ederken, yeni bir değişiklikle hukuk hilesi yapıldığını söyledi.

ZMO Başkanı Suiçmez: Bayilik konusunda hukuk hilesi yapılıyor

Hal Postası -ZMO Başkanı Baki Remzi Suiçmez, zirai ilaç bayiliğiyle ilgili önceki düzenlemenin mahkemesi devam ederken, yeni bir değişiklikle hukuk hilesi yapıldığını söyledi.

Ziraat Mühendisleri Odası, orman mühendislerinin de zirai ilaç bayisi olabilmesinin önünü açan yönetmelik değişikliğiyle ilgili sert bir basın açıklaması yayımladı. ZMO Başkanı Baki Remzi Suiçmez imzasıyla yayımlanan basın açıklamasında, 18 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmeliğin 12. maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişikliğe yer verildi.

Suiçmez açıklamasında ZMO’nun kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu niteliği gereği,2000’li yıllardan beri sıkça yapılan ve bu alanda Türkiye’de istikrarlı ve korumacı bir sistem kurulmasını engelleyen yönetmelik değişikliklerine karşı çok sayıda dava açtıklarını belirtti.

“YENİ YÖNETMELİK HUKUK HİLESİDİR”

Suiçmez sözlerini şöyle sürdürdü, “13 Şubat 2019’da Resmi Gazete’de yayınlanan Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik’in bazı maddelerinin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açtığımız dava henüz sonuçlanmamıştır. Bir önceki yönetmelik değişikliği ile ilgili açılan davalar henüz karara bağlanmamış iken, yeni bir yönetmelik çıkarılarak hukuka karşı hile yoluyla öncekinin yürürlükten kaldırılması ya da değişiklikle yönetmeliğe ilgili mevzuata aykırı yeni maddeler eklenmesi,hukuk devleti ilkesinin ciddi olarak irdelenmesini gerektirmektedir.”

Baki Remzi Suiçmez yönetmelik değişikliğinin hukuki açıdan sorunlu olduğunu kaydetti ve “Derinleşerek yaşadığımız ekonomik kriz ortamında, iktidara yakınlığını her ortamda gündeme getiren bir meslek odasının üyelerinin istihdamına yönelik tek taraflı taleplerinin, doğrudan ilgili meslek disiplini ve meslek odasının yasal hak ve yetkileri yok sayılarak, mevcut kamu yönetimince keyfi biçimde yürürlüğe konulması kabul edilemez” dedi.

Sadece istihdam alanının keyfi düzenlenmesi değil, doğrudan gıda güvencesi, gıda güvenliği ve halk sağlığıyla ilgili bir konu olduğunu kaydeden Suiçmez açıklamasını, “Çok sayıda sorunla boğuşan zirai ilaç bayiliği müessesesinin sorunları ortada iken Bakanlık kalan pastayı yandaşlarına dağıtmaya devam ediyor. Ziraat Mühendislerinin yasa, tüzük ve yönetmelikle düzenlenmiş hak ve hükümleri yok sayılarak, keyfi yönetmelik değişikliği ile mesleki alandaki hakların ilgisiz bir kesime istihdam yaratma ya da siyasi çıkar sağlama amacıyla yasa dışı düzenlenmesi her açıdan yanlıştır ve hukuka aykırıdır” diye tamamladı.

Önceki ve Sonraki Haberler
İlgili Haberler