1. HABERLER

  2. SANAYİ

  3. Yozgat’a Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Merkezi

Yozgat’a Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Merkezi

Yozgat Bozok Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi kuruldu.

Yozgat’a Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Merkezi

Hal Postası - Yozgat Bozok Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi kuruldu.

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü, öncelikle Yozgat yöresinde olmak üzere tıbbi ve aromatik bitkilerle ilgili bilimsel çalışmalar yürütmek üzere bir merkez kurdu. Bu merkezin çalışmalarına dair yönetmelik de yürürlüğe girdi.

ARAŞTIRMA, UYGULAMA, ETKİNLİK

Yönetmeliğe göre açılan Merkez, tıbbi ve aromatik bitkilerle ilgili araştırma ve uygulamalar yapacak. Merkez’in çalışmaları arasında eğitim, tanıtım, çalıştay, panel, seminer ve konferanslar düzenlemek, yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kurumlarla işbirliği yapmak da yer alacak.

NİTELİKLİ ÜRÜNLER GELİŞTİRECEK

Yozgat Bozok Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Merkezi’nde tıbbi ve aromatik bitkilerden yeni kültür çeşitleri geliştirilmesi amaçlanıyor. Sanayiye yönelik gıda, kozmetik, ilaç ve benzeri yeni ve nitelikli ürünlerin geliştirilmesi ve üretilmesi de Merkez’de yapılması planlanan çalışmalar arasında.

DANIŞMANLIK HİZMETİ VERECEK

Merkez, mevcut tıbbi ve aromatik bitkiler ile bu bitkilerden elde edilecek işlenmiş ürünlerin geliştirilerek üretim artışı ve kalite yükseltme konusunda danışmanlık hizmetleri de verecek.

ARAŞTIRMA MERKEZİ’NİN FAALİYET ALANLARI 

a) Öncelikle Yozgat ve yöresi olmak üzere, Türkiye florası ile ilgili çeşitli alanlarda bilimsel araştırmalar yapmak, materyal toplamak, bitki koleksiyonları oluşturmak, yeni çeşitler geliştirmek, verimlilik ve kaliteyi arttırıcı çalışmalar yapmak, yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren benzer kuruluşlarla karşılıklı bilimsel işbirliğinde bulunmak.

b) Üniversitenin ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programlarında yer alan ilgili ders ve uygulamalara materyal ve çalışma alanı sağlamak.

c) Tıbbi ve aromatik bitkilerle ilgili konularda seminer, kurs ve konferanslar düzenlemek, ulusal veya uluslararası kaynaklarca desteklenen çalıştaylar, yaz kursu, doğa okulları gibi etkinlikler düzenlemek, gerekli durumlarda yerine getirilen bu etkinliklerle ilgili sertifikalar vermek.

ç) Merkezin ilgi alanları kapsamında eğitim faaliyetlerinde bulunmak. 

d) Doğal floradaki bitkilerin ekonomik olarak değerlendirilme olasılıklarını araştırmak ve bu bitkilere yönelik bilimsel çalışmalar yapmak, tıbbi ve aromatik değeri yüksek olan yeni bitkilerin tarım alanlarında yetiştirilmesini sağlamak.

e) Koleksiyon bahçesi, fide, fidan ve tohum katalogları hazırlayarak yerli ve yabancı ilgili kurumlarla bilimsel işbirliği yapmak.

f) Merkeze bağlı plantasyonlar ile bitki yetiştirme alanları oluşturularak bu alanlarda Türkiye’nin biyolojik zenginlikleri, doğal bitkisel kaynakların kullanımı, doğal bitkilerin tanıtımı konularında kamunun ilgili kesimlerine eğitimler vermek.

g) İstekleri halinde kişi ve kuruluşlara tıbbi ve aromatik bitkilerin üretilmesi kapsamında destek olmak, danışmanlık hizmetleri yürütmek, bitki örnekleri temininde işbirliği yapmak, çeşitli etken maddelerin laboratuvar analizlerini yapmak.  

ğ) Merkezin amaçlarına uygun alanlarda çalışmalar yapmak üzere, ilgili mevzuat hükümlerine uygun biçimde, ulusal ve uluslararası araştırma destek programlarına projeler sunmak.

h) Merkezin amaç ve ilkelerine uygun olarak danışmanlık hizmetleri vermek ve diğer çalışmaları yapmak. 

Önceki ve Sonraki Haberler