1. HABERLER

  2. HAYVANCILIK

  3. Veteriner Tıbbi Ürünler Yönetmeliğine yürütmeyi durdurma kararı

Veteriner Tıbbi Ürünler Yönetmeliğine yürütmeyi durdurma kararı

İzmir VHO ile Ankara Bölgesi VHO’nun birlikte açtığı davada, iki önemli Yönetmelik maddesine yürütmeyi durdurma kararı çıktı. 

Veteriner Tıbbi Ürünler Yönetmeliğine yürütmeyi durdurma kararı

Hal Postası - İzmir VHO ile Ankara Bölgesi VHO’nun birlikte açtığı davada, iki önemli Yönetmelik maddesine yürütmeyi durdurma kararı çıktı. 

İzmir Veteriner Hekimlerİ Odası ve Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası’nın Danıştay’da açtıkları davada Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 2 önemli maddesine yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Veteriner hekimler hukuki kazanım dolayısıyla memnun. 

İki Odanın Başkanlığı, Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in çeşitli maddelerine karşı, Danıştay’da idari dava açmıştı. 

ÜRETİM YERİ İZİN DÜZENLEMESİ GENEL MÜDÜRLÜK UHDESİNDE OLAMAZ

Dava konusu itirazlardan biri; yasa gereği Bakanlıkça düzenlenmesi gereken önemli konuların, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce çıkarılacak talimatlara bırakılması hususuydu. Davacı Odaların yürütmenin durdurulması talebi sonucunda, Yönetmelikte geçen “Veteriner tıbbi ürün üretim yerlerine izin verilmesi ile ilgili diğer hususlar Genel Müdürlükçe çıkarılacak talimat ile belirlenir” düzenlemesinin yürütmesi Danıştay 10. Dairesi tarafından durduruldu. 

KAYIT TUTMAYANA CEZA ÖNGÖREN MADDENİN YÜRÜTMESİ DE DURDURULDU

İtiraz davasındaki bir başka talep ise Yönetmelikle düzenlenen cezaların yürütmesinin durdurulmasıyla ilgiliydi. Danıştay 10 Dairesi, bu talebi de kabul etti ve veteriner tıbbi ürünleri ile ilgili Bakanlıkça istenen kayıtları tutmayanlarla ilgili cezai işlemler hakkındaki düzenlemelerin yürütmesini, suç ve cezaların kanuniliği ilkesi doğrultusunda, durdurdu. 

Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararlarıyla ilgili her iki Oda’nın ortaklaşa yayınladığı açıklamada şu ifadeler yer aldı, “Meslek odamız, anayasal ve deontolojik hak ve yetkilerini kullanarak hayvan sağlığına, dolayısıyla toplum sağlığına, mesleğin özerkliğine ve doğasına dönük hukuka aykırılıklarla mücadele ederken; tüm bunların yürütmeyi temsil eden kuruluşlarla kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve akademinin, hem bağımsız hem dayanışma içinde çalışmasıyla korunup geliştirilebileceğini biliyoruz. 

Bu perspektifle, kararın meslek camiasına hayırlı olmasını diler, saygılarımızla duyururuz.” 

Önceki ve Sonraki Haberler
İlgili Haberler