1. HABERLER

  2. HAYVANCILIK

  3. Veteriner laboratuarları biyogüvenlik raporu alacak

Veteriner laboratuarları biyogüvenlik raporu alacak

Veteriner laboratuvarları, 01 Ocak 2024’ten itibaren biyogüvenlik düzeyini gösterir bir raporu ibraz etmekle yükümlü olacak. Rapor 3 yıl geçerli sayılacak. 

Veteriner laboratuarları biyogüvenlik raporu alacak

Hal Postası - Veteriner laboratuvarları, 01 Ocak 2024’ten itibaren biyogüvenlik düzeyini gösterir bir raporu ibraz etmekle yükümlü olacak. Rapor 3 yıl geçerli sayılacak. 

Veteriner Biyolojik Numunelerinin Alınması Nakledilmesi İthalatı İhracatı ve Laboratuvar Şartlarına Dair Yönetmelik, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlandı. Yönetmeliğin ilk 4 maddesi ile 11., 12., 13., 21. ve 22. maddeleri yayımından 6 ay sonra; diğer maddeleri ise 01 Ocak 2024 tarihinden itibaren yürürlük kazanacak. 

AMAÇ BİYOGÜVENLİK ESASLARINI BELİRLEMEK

Yönetmelik; hayvan hastalıklarına yönelik teşhis, araştırma, geliştirme, eğitim ve diğer amaçlarla ulusal veya uluslararası laboratuvarlara, kurum ve kuruluşlara gönderilecek veteriner biyolojik numunelerin alınması, paketlenmesi, nakledilmesi, ithalat ve ihracatına ilişkin usul ve esaslar ile biyogüvenlik şartlarına ilişkin esasları düzenlemeyi amaçlıyor.

Biyogüvenlik kavramı her türlü makrobiyal ve mikrobiyal varlıklar ile genetik yapısı değiştirilmiş organizmalar ve ürünlerinden kaynaklanabilecek riskleri engellemeyi; insan, hayvan ve bitki sağlığı ile çevrenin ve biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasını ifade ediyor. 

Yönetmelik, bu tür canlıların terör ve silah amaçlı kullanımının dışında; bulaşma ve yayılma gibi risklerinin de kontrol altına alınması sürecinde, veteriner laboratuarlarının da biyogüvenlik standartlarına kavuşturulmasını hedefliyor. 

BİYOLOJİK ÜRÜNLERİN HER TÜRLÜ HAREKETİ KONTROL ALTINA ALINIYOR 

Yönetmelik; hayvan ve insan sağlığını tehdit eden çift kullanımlı biyolojik ajanlar dahil hayvan kökenli patojenler ve toksinlerin teşhis, araştırma, geliştirme, eğitim, sergi veya diğer amaçlarla, ulusal veya uluslararası laboratuvarlara, kurum ve kuruluşlara gönderilecek, ithal edilecek veteriner biyolojik numunelerin alınması, paketlenmesi, etiketlenmesi ve nakliye faaliyetlerinde bulunan göndericilerin, paketleyicilerin, alıcıların, kullanıcıların ve muhafaza edenlerin uyması gereken kuralları, konuyla ilgili bilgi ve teknoloji paylaşımının düzenlenmesini, havayolu, denizyolu, demiryolu veya karayolu ile taşıma faaliyetlerini kapsıyor.

Ayrıca, otovaksinlerin teşhisi için gönderilecek numuneler ile otovaksin üretimi için laboratuvarlardan veteriner tıbbi ürün üretim yerine gönderilen mikroorganizma saf kültür numunelerinin gönderme işlemleri da kapsam alanı içinde yer alıyor.

İNSAN KAYNAKLI BİYOLOJİK NUMUNELER KAPSAM DIŞI

Öte yandan yönetmelikle, veteriner tıbbi ürünleri ve bunların üretiminde kullanılan başlangıç maddeleri ile bitkilerden elde edilen patojen ve toksinleri; ancak insanlardan elde edilen ve yalnız insan sağlığını etkileyen biyolojik numunelerle ilgili iş ve işlemler kapsam alanı dışında tutuldu.

Yönetmeliğe göre, veteriner biyolojik numunelerinin ithalat, ihracat ve yurt içi dolaşım izni için başvurular il müdürlüğüne yapılacak. İl müdürlüğü tarafından Genel Müdürlüğe gönderilen bilgi ve belgeler incelendikten sonra, Genel Müdürlüğün uygun görmesi halinde izin verilecek.

BİYOGÜVENLİK RAPORU 3 YIL GEÇERLİ

Laboratuvarlar, 1 Ocak 2025 tarihine kadar TS EN 12128 standardı biyogüvenlik düzeyini gösterir belgeyi ibraz etmek zorunda. Belgeyi ibraz edemeyen laboratuvarlar ise, yeterlikleri için il müdürlüğüne veya Genel Müdürlüğe başvuru yapmak zorunda kalacak.

İlgili rapor, laboratuvarlar için 3 yıl süreyle geçerli olacak.

BİYOLOJİK MÜCADELE ÜRÜNLERİ DE KAPSAM İÇİNDE OLACAK

Biyolojik mücadelede kullanılan makrobiyal ve mikrobiyal ürünlerin ithalatı, ihracatı, depolanması ve nakliyesi ile olağan analizleri de yeni Yönetmelik hükümlerinin çerçevesi içinde gerçekleştirilecek. 

Biyolojik mücadele ürünleri, Türkiye’de henüz mevzuatta özgün bir yer edinebilmiş değil. Bazıları kimyasal temelli bitki koruma ürünleriyle aynı mevzuata tabi düşünülüyor; bazıları ise bitki besleme ürünlerinin çatısı altında değerlendiriliyor. 

Bu yaklaşım birçok durumda canlı organizmalardan oluşan mikrobiyal ürünler aleyhine sonuçlar veriyor. Bu ürünler ithalat ve ihracat süreçlerinde de gümrük uygulamaları sırasında zarar görebiliyor. Bu nedenlerle sektör paydaşları bir süredir, biyolojik mücadele etmenlerinin ürünün tabiatına uygun şekilde kendine özgü hukuki altyapıya kavuşturulması gerektiğini ifade diyorlar. 

Yeni Yönetmelik, ticari süreçlere müdahale eden bir düzenleme değil ancak veteriner laboratuarı hizmetlerini düzenlemesi açısından; biyolojik mücadele sektörüne de fayda sağlayabilir. 

Önceki ve Sonraki Haberler