1. HABERLER

 2. HAYVANCILIK

 3. Ulusal Süt Konseyi üretici temsilcisi Kamil Özcan istifa etti

Ulusal Süt Konseyi üretici temsilcisi Kamil Özcan istifa etti

Ulusal Süt Konseyi’nin üretici kesimini temsil eden üyesi Kamil Özcan, Konsey’i etkisiz olmak ve sanayiciden yana davranmakla eleştirdi ve Konsey üyeliğinden istifa etti. 

Ulusal Süt Konseyi üretici temsilcisi Kamil Özcan istifa etti

Hal Postası - Ulusal Süt Konseyi’nin üretici kesimini temsil eden üyesi Kamil Özcan, Konsey’i etkisiz olmak ve sanayiciden yana davranmakla eleştirdi ve Konsey üyeliğinden istifa etti. 

Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım’ın Tarım Dünyası sitesindeki haberine göre Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Kamil Özcan, Ulusal Süt Konseyi (USK) Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etti. Kamil Özcan istifa dilekçesinde, Konsey’e 10 maddede özetlediği ağır eleştiriler yöneltti. 

10’uncu aya gelinmesine rağmen çiğ süt fiyatının açıklanmaması, üretici kesiminde yoğun tepkilere neden olmuştu. Geçen hafta toplanan Gıda Komitesi’nden çiğ süt fiyatının arttırılamaması yönünde tavsiye kararı çıkmasıyla kamuoyundaki tepkiler daha da büyümüş, çiftçi cephesinde umutsuzluk hakim olmuştu. 

Öte yandan süt üretiminde girdi fiyatlarının ayda birkaç kez zamlanması, çiftçilerin döviz kurlarına bağlı girdileri temin etmede zorluk çekmeye başlamasına neden olmuştu. Buna bağlı olarak da üreticilerde halen 2,30 lira olan çiğ süt referans fiyatının en az 3 lira düzeyinde açıklanması beklentisi oluşmuştu. 

Süt besiciliği yapan üretici çevrelerinde USK’nın alacağı karar merakla beklenirken, Konsey’in etkinlik göstermediğini öne süren Kamil Özcan’ın, USK üyeliğinden istifa haberi geldi. 

Kamil Özcan, istifa dilekçesinde 12 Aralık 2017 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında Üretici Alt Grubu kontenjanından Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildiğini belirterek, “Seçildiğim günden bu yana; bir yandan var olan aksaklıkların giderileceği ve sistemin çalışabileceği diğer yandan da Konsey’in özellikle üretici kesimin sorunlarına daha duyarlı ve çözüm odaklı yaklaşacağı beklentisi içerisinde oldum ve bunları sağlayacak şekilde görev yapmaya çalıştım. Ancak; Konsey’in yasal altyapısı, işleyişi ve yönetim yapısından kaynaklanan bir takım olumsuzluklar yüzünden beklenen faydayı sağlayamadığım ve sağlayamayacağım kanaatine vardım” dedi.

KAMİL ÖZCAN'IN İSTİFA GEREKÇELERİ

Kamil Özcan dilekçesinde istifa gerekçelerini aşağıdaki gibi sıraladı.

 • Ulusal Süt Konseyi mevcut anlayış ve işleyişi ile etkisiz bir “danışma kurulu” kimliğinden sıyrılmamış, hatta her geçen gün bu kimliği pekiştirecek politikalar izlemiştir.
 • Konseyin temel görevlerinden biri sektörün önemli sorunlarına ilişkin uyarı ve tavsiyelerde bulunmaktır. Yapılan az sayıda öneri ve uyarının bile muhataplarınca dikkate alınmaması, üzerinde durulmaması, olağan karşılanır hale gelmiştir. Konseyin herhangi bir yaptırım gücü yoktur.
 • Konseyin genellikle sanayi kesimini kayırıcı kararlar aldığı, bir başka ifadeyle adil davranmadığı üretici çıkarlarını korumaktan uzak olduğu görüşü, haklı olarak yaygınlık kazanmıştır.
 • Konseyin, çiğ süt maliyetini hesaplamak ve ilan etmek de dahil yaptığı faaliyetler; süt piyasasının düzenlenmesi, kalitenin artırılması, kayıt ortamının geliştirilmesi, üretici çıkarlarının korunması gibi ana konularda etkisiz kalmıştır. Bu durumun olağan görülmesinde tercihlerin üretici ve üretimden yana olmamasının etkisi olduğu düşünülmektedir.
 • Konsey, ulusal hedeflerden biri olarak ortaya konan enflasyonla mücadeleye süt sektöründe sadece çiğ süt fiyatını sabit tutarak katkı vermeye çalışmış, sanayi ürünleri ve yem fiyatlarındaki artışın üreticileri olumsuz etkilemesine duyarsız kalmıştır. Sonuçta maliyetler ciddi manada arttığı halde, Ülkemizde çiğ süt fiyatı ve süt desteklemeleri bir yıl boyunca neredeyse hiç artmamış, Konsey çiğ süt fiyatının ve süt desteklemesinin artırılması talebinde bile bulunmamış/bulunamamıştır. Ama süt ürünleri ve yem fiyatları artmaya devam etmiştir.
 • Enflasyonla mücadele kapsamında gösterilen milli duruşumuza katkı sağlayacak tüketiciyi koruyan market raf satışlarını arttırmayacak diğer alternatif destekleme ve ücretlendirme önerilerimizde bu süre zarfında hayata geçirilememiştir.
 • Süt üretiminde karlılık ve süt fiyatının belirlenmesinde önemli ölçütlerden biri süt: yem paritesidir. Türkiye’de süt yem paritesi; süt fiyatı kesif yem fiyatına bölünerek hesaplanmakta ve bu değerin hiç olmazsa 1,5 olması istenmektedir. Oysa Türkiye’de süt: kesif yem paritesi yıllardır 1,5 ve daha yukarı olmamış, genellikle 1,2 civarında seyretmiştir. Süt fiyatının gerekirse aylık belirlenmesi ve sürekli güncellemeye esas süt yem paritesinin en az 1,5 olarak belirlenmesi önerilerimizde de bir ilerleme sağlanamamıştır.
 • Konsey, bazı süt sanayicilerinin kendilerinden fabrika yemi almayan süt üreticilerinin ürettikleri sütü satın almamalarını engelleyecek girişimlerde bulunmamıştır.
 • Konseyin, süt üreticilerinin refah seviyesini artırmaya ve üretimde süreklilik sağlamaya yönelik, ıslaha ve destekleme politikalarına yönelik olumlu sonuçlanmış hiçbir girişiminden söz etmek mümkün değildir.
 • Özellikle Türkiye için kaliteli ve görece ucuz hayvansal protein kaynağı olan süt ve ürünlerine ihtiyaç duyan kesimlere, özellikle dar gelirli ailelerin çocuklarına, uygun fiyatlarla ulaştırılması yönündeki talep ve önerilerimiz dikkate alınmamıştır.

Kamil Özcan istifa dilekçesini şu ifadelerle bitirdi, “İstifamın konseydeki çalışma arkadaşlarımın şahıslarıyla ilgili en ufak bir sorundan kaynaklanmadığının bilinmesini belirtirken asıl amacımın üretici kesim başta olmak üzere süt sektörüne katkı sağlaması ve Ulusal Süt Konseyi’nin hem üretici hem de tüketiciye yarar sağlayabilecek bir yapı ve kapasiteye ulaşmasına hizmet etmesi en temel dileğimdir.”

Önceki ve Sonraki Haberler
İlgili Haberler