1. HABERLER

  2. SANAYİ

  3. Tütün tohumunun ihracatı Bakanlık iznine bağlandı

Tütün tohumunun ihracatı Bakanlık iznine bağlandı

Yasak olan tütün tohumu ve fidelerinin ihracatı Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan alınacak izin sonrası yapılabilecek. Başvurular 1 ay içinde karara bağlanacak.

Tütün tohumunun ihracatı Bakanlık iznine bağlandı

Hal Postası - Yasak olan tütün tohumu ve fidelerinin ihracatı Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan alınacak izin sonrası yapılabilecek. Başvurular 1 ay içinde karara bağlanacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Yönetmelik kapsamında; tek başına kıyılıp içilebilme vasfına sahip tütün çeşitlerinin üretildiği merkezlerde, en az 125 tütün üreticisinin Tarım ve Orman Bakanlığı’na başvurusu halinde, tütün çeşidinin tek başına içilebilir olup olmadığı Bakanlık tarafından değerlendirilecek. Tütün kooperatifleri ise, kurulduğu üretim merkezindeki tek başına kıyılıp içilebilme vasfına sahip tütün çeşidinin dışında herhangi bir tütün temin edemeyecek.

Yönetmelikle beraber; yasak olan tütün tohumu ve fidelerinin ihracatı Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan alınacak izne bağlandı. Başvurular 1 ay içinde sonuçlanacak.

BİLGİ GÖNDERİMİNE 2 AY EK SÜRE

Tohum ihracat ve ithalatının yapılmasını müteakip ticarete konu tütün tohumuna ait bilgilerin Bakanlığa gönderilme süresi de 1 aydan 3 aya çıkarıldı. Ayrıca, Bakanlık tarafından tütün tohumluğu ithalatı yapmaya uygun görülen alıcılar, sadece araştırma geliştirme veya sözleşmeli çiftçilerine tütün üretiminde kullandırmak amacıyla tütün tohumluğu ithalatı yapabilecek. Alıcılar tarafından ithal edilen tütün tohumları yurt içinde tohumluk ticaretine konu edilemeyecek.

Alıcının, alım-satımı tamamlanan tütünlere ait Üretici Hesap Pusulaları Paftasını Bakanlığa gönderme süresi de 15 günden 7 güne indirildi. Öte yandan, alıcının, üreticiden satın aldığı tütünü üretim yerindeki ticaret borsasına tescil ettirme zorunluluğu geldi.

Yönetmelik kapsamında; yazılı sözleşme esası dışında tütün üretimi yapmak isteyen üreticiler ise, Sözleşme Dışı Tütün Üretim Bildirim Formunu Mayıs ayının sonuna kadar, tütün üretiminin yapıldığı ilçedeki ziraat odasına bildirmek durumunda.

UYGUNLUK BELGESİ BEDELİNE ZAM GELDİ

Tesis kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler için 24 bin lira olan uygunluk belgesi bedeli de 66 bin 300 lira oldu. Eksik belgelere uygulanan 90 gün ek süre ise kaldırıldı. Bundan böyle, eksik bulunan dosyaların 1 ay içinde tamamlanmaması veya talepten vazgeçilmesi halinde uygunluk belgesi bedeli iade edilmeyecek.

Tütün İşleme Tesisi Kurma Uygunluk Belgesi, belge veriliş tarihinden itibaren üç yıl geçerli olup, bu süre içinde tesisini faaliyete hazır hale getiremeyecek durumda olanlara ek süre verilecek.

Tütün tozu ve tütün döküntülerinin ihracatı ise, bir tütün eksperi tarafından düzenlenen rapor da eklenerek, tütün ihracatı uygunluk belgesi alınmak suretiyle gerçekleştirilecek.

Önceki ve Sonraki Haberler