1. HABERLER

  2. LOJİSTİK

  3. Toptancı hali olmayan belediye de rüsum alacak

Toptancı hali olmayan belediye de rüsum alacak

Hal Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, bağlı bulunan toptancı hali olmayan belediyeler de rüsum ödemesi alabilecek. 

Toptancı hali olmayan belediye de rüsum alacak

Hal Postası - Hal Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, bağlı bulunan toptancı hali olmayan belediyeler de rüsum ödemesi alabilecek. 

Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Yönetmelik değişikliği ile hal rüsumunun tanımı değiştirildi. Malları satın alanlarca toptan satış bedeli üzerinden toptancı hali bulunan belediye veya işletmelere ödenen meblağı ifade eden hal rüsumu; bundan böyle toptancı hali bulunmayan belediyelere de ödenecek. 

Ayrıca hal rüsum oranları ile hangi mallardan rüsum alınacağını bundan böyle Bakanlar Kurulu değil; Cumhurbaşkanı belirleyecek. 

TÜKETİCİ HALİNDE RÜSUMUN YARISI YATIRILACAK

Bir önemli değişiklik de malın üretildiği yerde toptancı hali bulunmadığı durumlarda rüsumun nasıl yatırılacağı ile ilgiliydi. Daha önce bu durumdaki malların rüsumunun tamamı, tüketici halinde belediye veya belediye halini işleten tarafından yatırılıyordu. Bundan böyle malın üretildiği yerde toptancı hali yoksa hal rüsumunun yüzde ellisi, malın üretildiği il belediyesi tarafından yatırılacak. 

Benzer şekilde malın tüketime sunulduğu yerde toptancı hali yoksa daha önce rüsumun tamamı, üretici halinin bağlı bulunduğu belediye tarafından yatırılıyordu. Bundan böyle malın tüketime sunulduğu yerde toptancı hali yoksa hal rüsumunun yüzde ellisi, malın tüketime sunulduğu il belediyesi tarafından yatırılacak. 

Öte yandan malların üretildiği/tüketime sunulduğu yerdeki toptancı hallerinin belirlenmesinde hallerin faaliyet alanı esas alınacak.

Bildirim tarihinden itibaren bir yıl içinde malın tüketime sunulduğu yerin belli olmaması veya diğer nedenlerle bu maddeye göre dağıtılamayan hal rüsumları ise malın üretildiği yerdeki toptancı halinin bağlı olduğu belediye veya işletmecisi tarafından yatırılacak. 

KONTROL NOKTALARI ŞEHİR İÇİNDE VE GİRİŞ ÇIKIŞLARDA KURULACAK

Rüsum alan belediyenin ya da toptancı hal işletmecisinin elde ettiği geliri nerede kullanacağı konusundaki bir değişiklik de kontrol ve denetim yükümlülüğü hakkındaydı. Buna göre belediye veya işletme sadece şehir içi ile giriş ve çıkışlarda kontrol noktaları kurabilecek. 

ZAMANINDA ÖDENMEYEN RÜSUMLARIN TAHSİLİ

Yönetmeliğe ilave edilen bir maddeyle süresi içinde ödenmeyen hal rüsumlarının alacaklısı olan belediye ve işletmeler Yönetmelikte yapılan değişikliklere göre belirlenecek ve ödenmeyen hal rüsumlarına ilişkin bilgiler, Bakanlıkça alacaklı belediyelere bildirilecek. Bu rüsumlar alacaklı belediye tarafından 21 Temmuz 1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilecek.

Yönetmeliğe ilave edilen bir başka maddeye göre; özel toptancı hallerinin alacaklısı olduğu, süresi içinde ödenmeyen hal rüsumları, ilgili belediye tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil edilecek ve tahsil edilen tutarların yarısı belediye tarafından özel toptancı haline aktarılacak. 

Önceki ve Sonraki Haberler