1. HABERLER

 2. SANAYİ

 3. Tohumculuk yetki devri başvuruları elektronik ortamda

Tohumculuk yetki devri başvuruları elektronik ortamda

Tohumculuk hizmetlerinde yetki devri başvuruları bundan böyle elektronik ortamda da yapılabilecek. 

Tohumculuk yetki devri başvuruları elektronik ortamda

Hal Postası - Tohumculuk hizmetlerinde yetki devri başvuruları bundan böyle elektronik ortamda da yapılabilecek. 

Tohumculuk Hizmetlerinde Yetki Devri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Değişikliğe göre daha önce sadece fiziki olarak yapılabilen Yönetmelik kapsamındaki başvurular, bundan böyle ıslak veya elektronik imza ile imzalanarak doldurulan belgelerden oluşan eklerle, elektronik ortamda da yapılabilecek. 

ALAN KONTROLÖRLERİNİN MESLEKİ DONANIMI BELGELENDİRİLECEK

Alan kontrollerinde yetki devri başvurusu yapmak isteyen kuruluşlarca başvuru sırasında ibraz edilmesi gereken belgelere teknik personelin, kuruluşun yetki devri almak istediği bitki türünde alan kontrolleri yapabilecek eğitimleri aldığına dair sertifika veya belgeler ile başvuru ücretinin ödendiğine dair belge de ilave edildi. 

ANALİZ VE BELGELENDİRME YETKİ DEVRİNDE İLAVE BELGELER 

Laboratuvar analizi ve belgelendirmede yetki devri başvurusu yapacak olanlar, bu konuda daha önce ibraz edilmesi gereken belgelere ilaveten bundan böyle teknik personelin, kuruluşun yetki devri almak istediği bitki türünde analiz yapabilecek eğitimleri aldığına dair sertifika veya belgeler ile başvuru ücretinin ödendiğine dair belgeyi de ibraz edecekler. 

Yetki sona ermeden en az bir ay önce başvuru yapılması durumunda, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün oluşturacağı komisyonun hazırladığı rapora istinaden yetki devri yenilenebilecek. Bu başvuru sırasında yenileme dilekçesi, yenileme ücretinin ödendiğini gösteren belge ve 5553 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülükleri yerine getireceğine dair, örneği Genel Müdürlük tarafından yayımlanan taahhütnamenin ibrazı gerekecek. 

DENETİM YETKİ DEVRİNDE PERSONEL DETAYI SÖZLEŞMEDE YER ALACAK

Denetim yetki devri sözleşmesi yapmak veya yenilemek isteyen kuruluşların bugüne kadar ibraz etmesi gereken; devredilen yetkilerin kaç personel ile hangi zaman dilimi içinde kullanılacağına dair ayrıntılı rapor, bundan böyle ayrıca istenmeyecek; bu hususlar imzalanacak olan yetki devri sözleşmesinde detaylarıyla belirtilecek. 

Bunun dışında denetim yetki devri başvurularında, daha önce ibraz edilmesi gereken evraka ilave olarak, aşağıdaki evrakın da ibrazı gerekecek. 

 • Kuruluş yetkililerini ve personelini belirten beyan listesi.
 • İstihdam edilen personele ait e-Devlet sistemi üzerinden alınmış barkodlu mezun belgesi, onaylı mezuniyet belgesi veya diplomanın onaylı örneği.
 • İstihdam edilen personelin, kuruluşun yetki devri almak istediği denetim konusunda piyasa denetimi yapabilecek eğitimleri aldığına dair sertifika veya belgeleri.
 • İstihdam edilen personelin Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarına ilişkin; sigortalı hizmet listesi veya sigortalı işe giriş bildirgesi ve kuruluş yetkilisi veya emekli ise e-Devlet sistemi üzerinden alınmış barkodlu tescil ve hizmet dökümü belgesi.
 • Yetki devri sözleşmesi.
 • Başvuru ücretinin ödendiğine dair belge.

Belirli bir süreyle devredilen denetim yetkisi sona ermeden en az bir ay önce başvuru yapılması ve Genel Müdürlükçe uygun görülmesi durumunda, yetki devri yenilenebilecek. Bu başvurularda olması gereken belgeler şunlar olacak:

 • Yenileme dilekçesi.
 • Yetki devri sözleşmesi.
 • Yenileme ücretinin ödendiğine dair belge.
Önceki ve Sonraki Haberler