1. HABERLER

 2. KARİYER / ATAMA

 3. TMO’da görevde yükselme şartları belirlendi

TMO’da görevde yükselme şartları belirlendi

TMO personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliği için gerekli olan şartlar belirlendi.

TMO’da görevde yükselme şartları belirlendi

Hal Postası - TMO personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliği için gerekli olan şartlar belirlendi.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Yönetmelik, TMO’nun merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilen personelden görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacak kişileri kapsıyor. Yönetmelik kapsamında, görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadro ve pozisyonlar şöyle belirlendi:

 • Şube müdürü
 • Teknik şef, şef, itfaiye şefi, koruma ve güvenlik grup şefi, ajans amiri, koruma ve güvenlik amiri
 • Hukuk müşaviri
 • Kontrolör
 • Teknik uzman, uzman
 • Çözümleyici, sistem programcısı
 • Eksper, muhasebeci
 • Bilgisayar işletmeni, sekreter, memur, ambar memuru, satın alma memuru, santral memuru, şoför, koruma ve güvenlik görevlisi
 • İtfaiyeci
 • Koruma ve güvenlik amir yardımcısı
 • Dağıtıcı, aşçı, hizmetli, kaloriferci, bahçıvan, teknisyen yardımcısı.

Unvan değişikliğine tabi pozisyonlar ise; avukat, mühendis, mimar, kimyager, biyolog, ekonomist, istatistikçi, diyetisyen, tekniker, teknisyen, laborant, grafiker, sağlık memuru, programcı ve mütercim olarak sıralandı.

SINAV KURULU 5 KİŞİDEN OLUŞACAK

Yönetmelik çerçevesinde; şube müdür yardımcısı pozisyonu için en az 4 yıllık yükseköğrenim mezunu olmak, TMO’da alt görevlerde 1 yıl çalışmış olmak, toplam en az 6 yıl hizmet süresi olmak şartıyla sınavsız, genel hükümlere göre atama yapılabilecek. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından TMO’ya naklen veya açıktan atananların, şube müdür yardımcısı pozisyonuna veya üstü kadrolara atanabilmesi için TMO’da 1 yıl görev yapma şartı aranacak.

Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda, ilan edilen kadro ve pozisyon için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere, TMO’da en az 6 ay çalışmış olmak gerekiyor.

Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına ilişkin işlemleri yürütmek üzere toplanacak Sınav Kurulu; genel müdür veya görevlendireceği genel müdür yardımcısı başkanlığında, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı ve diğer üyelerle beraber 5 kişiden oluşacak.

İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı; atama yapılacak kadro ve pozisyon unvanı, sayısı, varsa derecesi, sınıfı ile sınava başvuru tarihi, başvuru süresi, sınav yeri, sınav tarihi ile atama yapılacak kadro ve pozisyonlara ilişkin sınav konularının başlıkları ve sınavdaki ağırlıkları, sınavdan en az 60 gün önce personele duyuracak ve detaylar TMO internet sayfasından ilan edilecek.

Bu kapsamda, yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 5 katına kadar aday, yazılı sınav sonucunun kesinleştiği tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde sözlü sınava alınacak. Sözlü sınav sonuç listesi de en geç 30 gün içinde TMO internet sayfasında ilan edilecek. Atamalar, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren en geç 30 gün içinde yapılabilecek.

Önceki ve Sonraki Haberler