1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. TMO Ürün İthalat İhalesi Yönetmeliği yayımlandı

TMO Ürün İthalat İhalesi Yönetmeliği yayımlandı

TMO’nun tarım ürünleri ithalatıyla ilgili işlemleri yönetmelikle düzenlendi.

TMO Ürün İthalat İhalesi Yönetmeliği yayımlandı

Hal Postası - TMO’nun tarım ürünleri ithalatıyla ilgili işlemleri yönetmelikle düzenlendi.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü’nün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü Maddesinin (aa) Bendi Kapsamında İthalat Yoluyla Yapacağı Tarımsal Ürün Alımları ile Buna İlişkin Hizmet Alımları İhalelerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Yönetmelik TMO’nun ithalat yoluyla yapacağı ürün alımlarıyla ilgili usul ve esasları belirlemeyi amaçlıyor. 

TMO, üretimin yetersiz olması nedeniyle ürün fiyatlarında meydana gelebilecek olağanüstü dalgalanmaların önlenmesi veya ürünlerde fiyat istikrarının sağlanması amacıyla ilgili bakanın onayı ve Yönetim Kurulunun görevlendirmesi ile TMO Genel Müdürlüğünün ithalat yoluyla yapacağı tarımsal ürün alımları ve buna ilişkin hizmet alımları için ihaleler yapabilecek. 

TMO’NUN PİYASAYA MÜDAHALE GÜCÜ ELÜS TİCARETİYLE ÇELİŞİYOR

TMO’nun görev ve sorumluluklarını düzenleyen TMO Ana Statüsü de Kurum’un piyasadaki fiyatları gerektiğinde dengelemek ve regüle etmek üzere ürün alımı ve ürün satımı yapabileceği hükmünü getiriyordu. 

Ancak bu hüküm ve yeni Yönetmeliğin paralel hükümleri, 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu’nun; tarım ürünleri ticaretinin, isteyen herkes tarafından serbest piyasa şartlarında, serbestçe yapılabileceğine dair hükümleriyle çelişiyor. Çünkü Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) ticaretiyle uğraşmak isteyen yatırımcılar; TMO’nun piyasaya yönelik müdahaleleriyle karşılaşabilecekler ve yaptıkları yatırımlardan zarar etme ihtimaliyle karşı karşıya kalacaklar. 

TEKLİF ALMA VE PAZARLIK USULÜNDE İLAN MECBURİYETİ YOK

Yönetmeliğe göre TMO, yurt dışı alımlarında teklif isteme veya pazarlık usulüyle yapacağı ihaleler için ilana çıkmak zorunda olmayacak. Diğer ihale usullerinde ise TMO, doğrudan ve/veya ticaret ataşelikleri aracılığıyla yazılı veya diğer haberleşme araçları kullanılarak duyuru yapacak. 

TÜRK BASINI İHALELERİ ANCAK YABANCI KAYNAKLARDAN ÖĞRENEBİLECEK

Kurum halen ithalat için açtığı uluslararası ihaleler hakkında yurt içinde herhangi bir duyuru veya ilan çalışması yapmıyor. Bu nedenle basın kuruluşları da ihaleleri yabancı kaynaklardan takip etmek zorunda kalıyor ya da ihale yapılacağından yabacı ihracatçı şirketlerin duyuruları aracılığıyla haberdar oluyor. Yönetmelik bu konudaki mevcut işleyişi, böylece yasal zemine oturtmuş oldu. 

HİZMET ALIMINDA 75 MİLYAR LİRAYA KADAR DOĞRUDAN TEMİN

Öte yandan TMO, 75 milyar lirayı geçmeyen hizmet alımlarını komisyon kurmadan doğrudan temin yöntemi ile yapabilecek. Bu tür alımlarda teminat alınması, isteklilerden belli yeterlik kriterlerinin aranması ile komisyon kurulması, şartname ve sözleşme düzenlenmesi de idarenin takdirinde olacak. 

Alımlarda; onay belgesi düzenlenmesi, onayı takiben ihale yetkilisince görevlendirilen personel tarafından piyasada fiyat araştırması yapılması ve buna ilişkin belgelerin dayanakları ile birlikte onay belgesine eklenmesi ise zorunlu olacak. 

Önceki ve Sonraki Haberler