1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Tarıma dayalı ekonomik yatırımlara 1,5 milyon liraya kadar hibe

Tarıma dayalı ekonomik yatırımlara 1,5 milyon liraya kadar hibe

Ekonomik yatırım konularında üst limit, yatırım niteliği yeni tesis olan başvurular için 3 milyon TL olarak belirlendi. Kabul edilen başvurularda, proje tutarının yarısı hibe verilecek.

Tarıma dayalı ekonomik yatırımlara 1,5 milyon liraya kadar hibe

Hal Postası - Ekonomik yatırım konularında üst limit, yatırım niteliği yeni tesis olan başvurular için 3 milyon TL olarak belirlendi. Kabul edilen başvurularda, proje tutarının yarısı hibe verilecek.  

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Tebliğ ile; doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, geriye dönük izlenebilirliğin sağlanması, gıda güvenilirliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması amaçlanıyor. Ayrıca, kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlanması için yeni teknoloji içeren yatırımlar da desteklenecek.

Tebliğ; 1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2025 tarihleri arasında, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, gelirleri artırmak ve farklılaştırmak amacıyla; kadınlar ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere gerçek ve tüzel kişilerin tarıma dayalı ekonomik faaliyetlerine yönelik yatırımları için yapılacak hibe ödemelerine ilişkin hususları kapsıyor.

Hibe verilecek yatırım konuları arasında; tarımsal ürünlerin, tıbbi ve aromatik bitkilerin, bitkisel, tarımsal ve hayvansal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu bulunuyor. Ayrıca, tarımsal ürünlerin depolanmasına yönelik başvurularda çelik silo ve soğuk hava deposu yapımına yönelik yeni tesislerin yapımına da destek verilecek.

SABİT YATIRIM DESTEKLERİ

Tarımsal üretime yönelik sabit yatırım konularında ise, tarımsal ürünlerin üretilmesine yönelik iklimlendirme, sulama ve gübreleme sistemli, modern yeni seraların yapımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonuna destek sağlanacak. Bunun yanında, büyükbaş, küçükbaş, kanatlı hayvan yetiştiriciliğine ve kültür mantarı üretimine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu da hibe kapsamına alındı.

TARIMSAL ÜRETİME HİBE YOK

Su ürünleri yetiştiriciliği yapılmasına yönelik yatırım konularında, denizlerde ve iç sularda yetiştiricilik ile; hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması konularında da destek verilecek.

Un, yem ve kütlü pamuk konusunda yeni yatırım başvuruları kabul edilmezken, çay ve fındık konusunda sadece yaş çay ve fındık üretiminin yapıldığı illerdeki başvurular kabul edilecek. Yatırımcılar, Tebliğ kapsamında ülke genelinde sadece 1 adet proje başvurusunda bulunabilecek.

Ekonomik yatırımlar programı kapsamında tarımsal ürünlerin üretimine yönelik hibe desteği verilmeyecek. Ayrıca; tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanması kapsamında, başka bir yatırım tesisinde ilk işlemesi yapılan mamul ürünün ikincil işlenmesi, kurutulması, dondurulması ve paketlenmesine yönelik yatırım teklifleri hibe desteği kapsamında yer almıyor.

ALT LİMİT 250 BİN LİRA

Ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje tutarlarında üst limitler şöyle belirlendi: Yatırım niteliği yeni tesis olan başvurularda 3 milyon TL, yatırım niteliği tamamlama olan başvurularda 2 milyon TL, yatırım niteliği kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon olan başvurularda 1,5 milyon TL.

Hibeye esas proje tutarı alt limiti ise 250 bin lira oldu. Tebliğ kapsamında, bu limitin altındaki başvurular kabul edilmeyecek. Başvuruların kabul edilmesi halinde, hibeye esas proje tutarının yüzde 50’sine hibe verilecek.

Önceki ve Sonraki Haberler