1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Tarım Danışmanlığı desteği yıllık 46 bin lira

Tarım Danışmanlığı desteği yıllık 46 bin lira

Tarım danışmanı çalıştıranlara her bir çalışan için yıllık 46 bin lira destek ödemesi yapılacak. Üretici örgütleri ve ziraat odaları, destek kapsamında en fazla 5 tarım danışmanı çalıştırabilecek.

Tarım Danışmanlığı desteği yıllık 46 bin lira

Hal Postası - Tarım danışmanı çalıştıranlara her bir çalışan için yıllık 46 bin lira destek ödemesi yapılacak. Üretici örgütleri ve ziraat odaları, destek kapsamında en fazla 5 tarım danışmanı çalıştırabilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Tebliğ; destekleme kapsamında tarımsal danışmanlık hizmeti alacak tarımsal işletmelere tarımsal danışmanlık hizmeti verecek tarım danışmanları ile kuruluşlar ve sorumlulukları, desteklemeye başvuracak kişi ve kuruluşlar, başvuru iş ve işlemleri, destekleme ödemesi kriterleri, desteklemelerin denetimine ilişkin görev ve yetkiler, desteklemenin geri alınması ve desteklemeden yararlanamayacaklar ile cezai sorumluluklara ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

Destekleme kapsamında tarımsal danışmanlık hizmeti alacak tarımsal işletmelerde; Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS), Hayvan Kayıt Sistemi, Örtüaltı Kayıt Sistemi, Su Ürünleri Kayıt Sistemi, Arıcılık Kayıt Sistemi, Hayvan Kayıt Sistemi veya Organik Tarım Bilgi Sistemi’ne (OTBİS) kayıtlı olma şartı aranıyor.

ÖRTÜALTI VE HAYVANCILIKTA DESTEK ALMA ŞARTLARI

Destekten yararlanmak isteyen işletmelerin karşılaması gereken standartlar ise şöyle belirlendi:

  • Örtüaltında en az 2 dekar alanda; bağ-bahçede en az 10 dekar alanda; tarla ziraatında, kuruda en az 100 dekar veya suluda en az 50 dekar alanda üretim yapmak.
  • Süt sığırcılığı yapan işletmelerde ise en az 10’u sağmal olmak kaydıyla en az 20 baş sığır; besi sığırcılığı yapan işletmelerde en az 20’si erkek hayvan olmak kaydıyla en az 50 baş sığır ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde de en az 100 küçükbaş hayvana sahip olmak.
  • Arıcılıkta en az 50 adet arı kolonisine sahip olmak.
  • Su ürünleri üretim tesisine sahip olmak.
  • Kanatlı hayvan yetiştiriciliğinde; yumurta üretiminde 5 bin adet, et üretiminde 10 bin adet ve üzeri kapasitede yetiştiricilik yapmak.
  • Organik tarım alanında ise, yukarıda belirtilen işletme büyüklüklerinin yarısına sahip olmak.

ZİRAAT ODALARI DA DESTEK ALABİLECEK

Tebliğ kapsamında; tarım danışmanlığı sertifikası olan serbest tarım danışmanları ile tarım danışmanı istihdam eden ziraat odaları ve üretici örgütleri de destek başvurusunda bulunabilecek. Ancak üretici örgütleri ve ziraat odaları, destek kapsamında en fazla 5 tarım danışmanı çalıştırabilecekler.

Tarımsal işletmeler ile kişi ve kuruluşlardan yetki belgesine sahip olan ya da Tebliğin yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün içinde il/ilçe müdürlüğüne yapılan başvurular sonucu yetki belgesi alan kişi ve kuruluşlar destek başvurusu yapabilecek. Ayrıca, Ziraat Odası başkanları, Birlik başkanları, Kooperatif başkanları ve serbest tarım danışmanlarına da başvuru için yetki tanındı.

2 TAKSİTTE ÖDENECEK

Başvuruda bulunan kişi ve kuruluşlara; belirlenen işletme sayısının yüzde 80’inin altına düşmemesi ve hizmet sunması koşulu ile her 1 tarım danışmanı için yıllık 46 bin lira destek ödemesi yapılacak. 

Ödemeler; 12 aylık hizmet sunumu zorunluluğu saklı kalmak kaydıyla 30 Nisan 2021 ila 30 Kasım 2021 tarihlerini takip eden tarihlerde, 23 bin liralık 2 taksit halinde hesaplara yatırılacak.

Önceki ve Sonraki Haberler