1. HABERLER

  2. SU ÜRÜNLERİ

  3. Su ürünü yetiştirme tesisi ön izin kriterleri belirlendi

Su ürünü yetiştirme tesisi ön izin kriterleri belirlendi

Su ürünü yetiştirme tesisleri için gereken ön izin kriterleri belirlendi. Ön izin taleplerine cevap verme süresi de 21 günden 90 güne çıktı.

Su ürünü yetiştirme tesisi ön izin kriterleri belirlendi

Hal Postası - Su ürünü yetiştirme tesisleri için gereken ön izin kriterleri belirlendi. Ön izin taleplerine cevap verme süresi de 21 günden 90 güne çıktı.

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Su ürünleri yetiştiriciliği yapmak isteyen müteşebbisler ön izin talep başvurularını, bundan böyle Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’ne yapacaklar. Bu başvurular daha önce Bakanlık merkez teşkilatına yapılıyordu.

Ön izin taleplerinin sonuçlandırılmasıyla ilgili azami süre de 21 günden 90 güne çıkarıldı.  

TESİS KURMA ÖN İZİN KRİTERLERİ BELİRLENDİ

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, su ürünleri yetiştiricilik ön iznini; tek müracaat olması ve gerekli şartları taşıması halinde müracaat sahibine doğrudan verebilecek. Birden fazla müracaat olması halinde ise aşağıda listelenen kriterler doğrultusunda oluşturacağı Müracaat Değerlendirme Komisyonu marifetiyle proje değerlendirme, yarıştırma, ihale, kura ve benzeri yöntemlerden birini veya birkaçını kullanarak verecek. 

  • Su ürünleri üretim yerinin veya bölgesinin ekolojik, ekonomik ve sosyal özellikleri
  • Üretilecek su ürünleri türleri, miktarı ve üretim tekniği
  • Müracaat sahibinin geçmişten beri o bölgeden veya bölgedeki başvuruya esas üretim yönteminden sağladığı geçim faaliyeti
  • Su ürünleri faaliyetiyle ilgili oluşturulan kooperatif, birlik ya da bir sivil toplum kuruluşu altında müracaat edilmiş olması
  • Müracaat sayısı, müracaat sırası, aynı gerçek veya tüzel kişilere ait birden fazla müracaat olup olmadığı.

MÜRACAAT DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

Müracaat Değerlendirme Komisyonu; Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nün ilgili genel müdür yardımcısı başkanlığında, ilgili daire başkanı ve bu daire başkanlığından, en az biri su ürünleri mühendisi olmak üzere iki teknik personel, su ürünleri üretim yerinin veya bölgesinin bulunduğu ilin il müdürü veya il müdür yardımcısı ile ilgili şube müdürü ve bu şube müdürlüğünden bir su ürünleri mühendisinden oluşacak. 

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ihtiyaç duyulması halinde, ilgili kurumların temsilcilerini de Müracaat Değerlendirme Komisyonuna davet edebilecek. Müracaat Değerlendirme Komisyonu en fazla yedi üyeden oluşacak. Müracaat Değerlendirme Komisyonu üyelerinin birer oy hakkı bulunacak ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınacak. Oyların eşitliği durumunda ise Müracaat Değerlendirme Komisyonu başkanının oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilecek. 

Önceki ve Sonraki Haberler