1. HABERLER

 2. GÜNCEL

 3. Meclis’e Haziran ayında tarımla ilgili 15 teklif verildi

Meclis’e Haziran ayında tarımla ilgili 15 teklif verildi

Haziran ayında TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’na verilen 15 tasarı ve teklif sonuçlanmayı bekliyor. 

Meclis’e Haziran ayında tarımla ilgili 15 teklif verildi

Hal Postası - Haziran ayında TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’na verilen 15 tasarı ve teklif sonuçlanmayı bekliyor. 

Haziran ayında CHP, HDP ve AKP’nin sunduğu ve tarım sektörünü yakından ilgilendiren 15 tasarı ve teklif gündeme alınmayı bekliyor.

EN FAZLA TEKLİF CHP’DEN
Komisyona verilen tekliflerden 7’si CHP milletvekilleri tarafından hazırlandı. HDP’nin 5, AKP’nin ise bir teklifi bulunuyor. 

CHP milletvekilleri tarafından verilen teklifler arasında dikkat çeken teklifler şunlar oldu; 

 • Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıt şartı aranmaksızın, doğal afet riskine karşı bütün tarım ürünlerinin sigorta kapsamına alınması ve primlerin Devlet tarafından ödenmesi.
 • Ata-nene tohumluklarının ticarete konu olmamak ve şahsi ihtiyaç miktarıyla sınırlı kalmak kaydıyla Tohumculuk Kanunu kapsamındaki kayıt koşulundan istisna tutulması.
 • Çiftçilere afet dolayısıyla yapılacak yardımlarda temel alınan yüzde 40 oranındaki zarar eşiğinin yüzde 10’a indirilmesi.
 • Vadesi geçmiş tüm tarımsal kredi borçlarına ilişkin faiz borçlarının silinmesi ve borçların yeniden yapılandırılması.
 • Çaykur’un belirlediği yaş çay alım fiyatının piyasa taban fiyatı olarak kabul edilmesi ve özel sektörün bu fiyatın altında alım yapmasının engellenmesi.
 • Besiciliğin geliştirilmesi ve çiftçilerin sorunlarının giderilmesi için mera, yaylak ve kışlakların bakım ve ıslahının Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı il müdürlüklerince yapılması ve bu arazilerin çiftçi ailelerin kullanımına ücretsiz olarak tahsis edilmesi.

HDP’NİN GÜNDEMİNDE DE ÇİFTÇİ BORÇLARI VARDI
HDP’nin verdiği 5 tekliften 3’ünde, doğa olaylarından etkilenen Adana ili ve çevresi ile Van Başkale, Özalp ve Saray ilçelerinin afet bölgesi ilan edilmesiyle ilgiliydi. 

Mardin milletvekili Tuma Çelik’in “Koronavirüs Salgınına Karşı Çiftçilere Güvence Sağlamak Amacıyla 7197 Sayılı Bütçe Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” de HDP tarafından verilen teklifler arasında öne çıktı. Tuma Çelik’in teklifi, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na ayrılan miktar hariç tutulmak üzere, bütün bakanlıklara ayrılan 38 milyar 813 milyon 914 bin TL’lik tutarın tamamının, çiftçi kayıt sisteminde yer alan çiftçilerin borçlarının ödenmesi ve kendilerine hibe desteği sağlanması için Tarım ve Orman Bakanlığı’na aktarılmasını öngörüyor. 

HDP’nin sunduğu diğer bir teklifte ise, çiftçilerin tarımsal üretim ve hayvancılıkla ilgili tüm borçlarının silinmesi, 2020-2021 yıllarına ait elektrik ve sulama bedelleri ile tohum ve mazot giderlerinin devletçe karşılanması öneriliyor. 

AKP’DEN MAKARON VE SİGARA KAĞIDIYLA İLGİLİ TEKLİF
Aydın bölgesinden Metin Yavuz’un ilk imzacısı olduğu AKP’nin kapsayıcı teklifinde aşağıdaki başlıklar yer alıyor.

 • Belirlenen zaman aralığında perakende alkollü içki satış yasağının ihlaline ilişkin düzenlenen idari para cezası miktarının artırılması.
 • Sulama kooperatifleri ile ilgili iş ve işlemlerde Tarım ve Orman Bakanlığının yetkili kılınması.
 • Şeker piyasası faaliyetlerine yönelik şirket ve fabrikalar dışında kalan ve şeker piyasasında faaliyet göstererek şekeri hammadde olarak kullanan, ticaretini yapan gerçek ve tüzel kişilere yönelik denetim yapılabilmesi, tütün mamulleri ve alkolün yasa dışı ticaretinin önlenmesi amacıyla makaron, yaprak sigara kâğıdı, sigara filtresi ile alkol üretimi ve satışının Tarım ve Orman Bakanlığı denetiminde gerçekleştirilmesi.
 • Tarım arazilerinin tarımsal amaçlı projelerde veya tarım dışı amaçlı kullanımlarda verilen izinlerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığına ilişkin denetimlerin hızlı bir şekilde yapılması ve denetim sırasında ihlal tespit edilmesi halinde caydırıcılığı artırmak amacıyla tapu kayıtlarının beyanlar hanesine kaydedilmek üzere durumun şerh edilmesi ve ayrıca aykırılığın ilk kez tespit edilmesi durumunda 1.000 TL'den az olmamak üzere bozulan arazinin her bir m²’si için idari para cezası uygulanması.
 • Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün (DSİ) tarla içi sulama sistemi desteklemelerine yönelik yetkilerinin DSİ'nin de bağlı bulunduğu ve tüm tarımsal desteklemelerle ilgili yetkiye sahip olan Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tek merkezden yürütülmesi.
 • Makaron ve yaprak sigara kâğıdının kayıt dışılığı ve vergi kaybını önlemek amacıyla 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamına alınması.
 • 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa 'Yanıltıcı yayın' kavramının eklenmesi ve toplum sağlığını korumaya ilişkin tedbirlerin alınması hususunda yaptırımların getirilmesi.
Etiketler : , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler