1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Kırsal altyapı yatırımlarına 250 bin liraya kadar destek

Kırsal altyapı yatırımlarına 250 bin liraya kadar destek

Üst limiti 500 bin lira olarak belirlenen kırsal kalkınma destekleri kapsamında, başvurusu kabul edilen projeye üst limitin yüzde 50’sine kadar hibe verilecek.

Kırsal altyapı yatırımlarına 250 bin liraya kadar destek

Hal Postası - Üst limiti 500 bin lira olarak belirlenen kırsal kalkınma destekleri kapsamında, başvurusu kabul edilen projeye üst limitin yüzde 50’sine kadar hibe verilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Tebliğ ile; doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ölçekli aile işletmelerinin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenilirliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması amaçlanıyor. Ayrıca, kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlanması için yeni teknoloji içeren yatırımlar da desteklenecek.

Tebliğ; 1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2025 tarihleri arasında, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, gelirleri artırmak ve farklılaştırmak amacıyla; kadınlar ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere gerçek ve tüzel kişilerin kırsal ekonomik faaliyetlerine yönelik yatırımları için yapılacak hibe ödemelerine ilişkin hususları kapsıyor.

YATIRIMLAR İLLERİN SEKTÖREL ÖNCELİKLERİNE GÖRE BELİRLENECEK

Kırsal ekonomik altyapı yatırım konularında hibe desteği verilecek yatırımlar şöyle belirlendi.

  • Aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri
  • Arıcılık ve arı ürünlerine yönelik yatırımlar
  • Bilişim sistemleri ve eğitimi
  • El sanatları ve katma değerli ürünler
  • İpek böceği yetiştiriciliği
  • Su ürünleri yetiştiriciliği
  • Tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler için makine parkları
  • Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yatırımları.

Yukarıda belirlenen yatırım konularının tümü veya bir kısmı illerin sektörel önceliklerine göre, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenecek.

1 PROJEYE BAŞVURU HAKKI VAR

Kırsal ekonomik altyapı yatırım konuları için yeni yatırım, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına yönelik yatırım, kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon konularında başvuru yapılabilecek. Ayrıca, çay ve fındık konusunda kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon için sadece yaş çay ve fındık üretiminin yapıldığı illerdeki başvurular kabul edilecek.

Tebliğ kapsamında; tarımsal ürünlerin depolanmasına yönelik başvurularda sadece çelik silo ve soğuk hava deposu, hibe desteği kapsamında değerlendirilecek. Ayrıca, el sanatları ve katma değerli ürünlere yönelik yatırımlar için sadece kırsal alanda başvuru yapılabilecek.

Yatırım konuları Bakanlık tarafından her yılın Ekim ayında duyurulacak ve yatırımcılar, ülke genelinde sadece 1 adet proje başvurusunda bulunabilecek. Hibeye esas projelerde başvuru alt limiti 20 bin TL, üst limiti ise 500 bin TL olarak belirlendi. Başvuruların kabul edilmesi halinde, hibeye esas proje tutarı üst limitinin yüzde 50’sine kadar hibe yoluyla destek verilecek.

Önceki ve Sonraki Haberler