1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Jeotermal ve doğal mineralli su sayaçları resen denetlenebilecek

Jeotermal ve doğal mineralli su sayaçları resen denetlenebilecek

Örtüaltı üretimi, kurutma, soğutma ve balık yetiştiriciliği tesislerinde kullanılan jeotermal ve doğal mineralli su sayaçları, resen denetlenebilecek.

Jeotermal ve doğal mineralli su sayaçları resen denetlenebilecek

Hal Postası - Örtüaltı üretimi, kurutma, soğutma ve balık yetiştiriciliği tesislerinde kullanılan jeotermal ve doğal mineralli su sayaçları, resen denetlenebilecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayımlanan Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Buna göre; jeotermal kaynağın aranması, geliştirilmesi, işletilmesi ve terk edilmesi ile jeotermal akışkanın kullanılması hususundaki işlemlere ilişkin başvurular dahil olmak üzere her türlü jeotermal faaliyetlerde Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan uygun görüşü alınacak. İdare’nin görüş talebi ise, en geç 30 gün içerisinde karşılanacak. İdare; büyükşehirlerde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları, büyükşehir belediyesi bulunmayan illerde ise il özel idareleri tarafından temsil edilecek.

Yönetmelik kapsamında, İdare, müracaat alanı hakkında bilgileri en geç 15 gün içinde Bakanlığa bildirecek. Bakanlık ise, yapacağı değerlendirme ile başvurunun uygunluğunu en geç 30 gün içinde sonuca bağlayacak. Bakanlıkça arama ruhsat başvurusunun uygun olmadığının değerlendirilmesi halinde, arama ruhsatı verilmeyecek. Aynı zamanda, birbirine karşılıklı en yakın kenarları arasındaki mesafe 1.000 metreden az olan alanlar da ruhsat alamayacak. Örtüaltı üretimi, kurutma, soğutma ve balık yetiştiriciliği tesislerinde kullanılan jeotermal ve doğal mineralli su sayaçları da İdare tarafından resen denetlenebilecek.

GAYRİSAFİ HASILANIN %1’İ İDARE PAYI OLARAK ÖDENECEK

Yönetmelik çerçevesinde; akışkanın, doğrudan ve/veya dolaylı olarak seralarda, elektrik üretimi ve konut ısıtmasında kullanıldığı tesislerde gayrisafi hasılanın %1’i tutarındaki idare payı, her yıl Haziran ayı sonuna kadar İdare’ye ödenecek. Akışkanın; doğrudan ve/veya dolaylı olarak kaplıca ve benzeri termal tesisler ile ısı enerjisinin kullanıldığı kurutma, soğutma, balık yetiştiriciliği tesislerinde ise, idare payı bir sonraki yılın Nisan ayı sonuna kadar beyan edilecek. Pay, Haziran ve Eylül aylarında iki eşit taksitte ödenebilecek.

Bu kapsamda, yıllık ödenmesi gereken idare payının belirlenmesi için takılacak sayaçlar, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 3 ay içerisinde faaliyete geçirilecek. Ayrıca, konut ısıtması, sera ısıtması, elektrik üretimi, termal gibi birden fazla faaliyet yürüten ruhsat sahipleri ve/veya akışkanı kiralayanlar; idare paylarını, faaliyet alanlarına göre ayrı ayrı ödemekle yükümlü kılındı. Ruhsat sahibi tarafından jeotermal akışkanın kiralandığı durumlarda ise, idare payı, jeotermal akışkanı kiralayan kullanıcı tarafından ödenecek.

REENJEKSİYONDA %30 İNDİRİM

Akışkanın; doğrudan ve/veya dolaylı olarak kaplıca ve benzeri termal tesisler ile ısı enerjisinin kullanıldığı kurutma, soğutma, balık yetiştiriciliği tesislerinde, reenjeksiyon uygulaması yapılması durumunda, reenjeksiyona karşılık gelen idare payına %30 indirim uygulanacak.

Yönetmelik; tahsil edilen tutarın beşte birini, idare tarafından, kaynağın bulunduğu büyükşehirlerde ilçe belediyesi olmak üzere ilgili belediye veya köy tüzel kişiliğine 10 iş günü içinde ödenmeyi de zorunlu hale getiriyor. Böylece, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları idare payından kalan kısmı genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere İçişleri Bakanlığı merkez muhasebe birimi hesabına aktaracak.

Önceki ve Sonraki Haberler