1. HABERLER

 2. SANAYİ

 3. Gübre ithalatında EC Fertilizer raporu aranmayacak

Gübre ithalatında EC Fertilizer raporu aranmayacak

Gübre ithalatında daha önce ibrazı gereken EC Fertilizer kriterleri esas alınarak düzenlenen analiz raporunun ibraz mecburiyeti kaldırıldı.

Gübre ithalatında EC Fertilizer raporu aranmayacak

Hal Postası - Gübre ithalatında daha önce ibrazı gereken EC Fertilizer kriterleri esas alınarak düzenlenen analiz raporunun ibraz mecburiyeti kaldırıldı.

Gübre İthaline İlişkin Tebliğ, Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Tebliğe göre 01 Ocak 2021 tarihinden itibaren, EC Fertilizer kriterleri esas alınarak düzenlenen analiz raporunun ibrazına gerek olmayacak. 

Ek-2’de yer alan ve Avrupa Birliği’nde serbest dolaşım statüsü kazanmış gübrelerin ithalatı tamamen serbest olacak. 2020 yılındaki düzenlemede EC Fertilizer raporunun Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü veya bağlı bulunulan İl Müdürlüğüne ibrazı gerekiyordu.

Ayrıca aşağıda listelenen Ek-1 ve Ek-2’deki gübrelerin Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tabi tutulması halinde, gümrük beyannamelerinin tescilinde; gümrük idarelerince Tarım ve Orman Bakanlığının fiziksel olarak veya Tek Pencere Sistemi üzerinden elektronik olarak düzenleyeceği Uygunluk Yazısı aranacak. 

UYGUNLUK YAZISI İADE EDİLECEK

İthalatın kısmen ya da tamamen gerçekleşmesinin ardından 15 iş günü içinde gümrük beyannamesinin ilgili gümrük idaresince onaylanmış bir sureti ve her halükarda Uygunluk Yazısının geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 15 iş günü içinde (elektronik olarak düzenlenenler hariç) Uygunluk Yazısının aslı, ithalatı gerçekleştiren firmalarca Tarım ve Orman Bakanlığına iade edilecek.

Tebliğde bildirilen hükümlere aykırı davrananlar hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve Gümrük Kanunun kapsamında idari işlem başlatılacak. 

EK-1 (Gümrük Tarife Pozisyon No’su ve Tanımı)

 • 2834.21 - Yalnız gübre olarak kullanılan potasyum nitrat. 
 • 3002.90.50.90.00 - Yalnız bitki büyümesine yardımcı mikroorganizma kültürleri (Mikrobiyal gübreler.)
 • 3101.00 - Hayvansal veya bitkisel gübreler (birbirleriyle karıştırı8lmış veya kimyasal olarak işlem görmüş olsun olmasın); bitkisel veya hayvansal meşeli gübrelerin kimyasal bir işleme tabi tutulmasından veya karıştırılmasından elde edilen gübreler.
 • 3102.30 - Amonyum nitrat (sulu çözelti halinde olsun olmasın) [yalnız narkoz gazı imaline mahsus saf amonyum nitrat ile genel güvenlik ve asayiş yönünden İçişleri Bakanlığının (Emniyet Genel Müdürlüğü) iznine tabi olan %34,5 ve üzeri azot (nitrojen) içeren teknik amonyum nitrat hariç.]
 • 3102.40 - Amonyum nitratın kalsiyum karbonatla veya bitki besin maddesi olmayan diğer inorganik maddelerle karışımları.
 • 3102.50 - Sodyum nitrat.

EK-2 (Gümrük Tarife Pozisyon No’su ve Tanımı)

 • 2832.30.00.20.00 - Yalnız gübre olarak kullanılan amonyum tiyosülfat. 
 • 2832.30.00.90.00 - Yalnız gübre olarak kullanılan potasyum tiyosülfat. 
 • 2834.29.80.11.00 - Yalnız gübre olarak kullanılan ve ağırlıkça %16 veya daha az azot içeren kalsiyum nitrat. 
 • 2834.29.80.12.00 - Yalnız gübre olarak kullanılan ve tablet pastil ve diğer. benzeri şekilde olanlar ile ambalajlı brüt ağırlığı en fazla 10kg olan kalsiyum nitrat. 
 • 2834.29.80.19.00 - Yalnız gübre olarak kullanılan diğer kalsiyum nitratlar.
 • 2834.29.80.20.11 - Yalnız gübre olarak kullanılan magnezyum nitrat ve magnezyum nitrat çözeltisi.
 • 3102.10 – Üre (sulu çözelti halinde olsun olmasın.)
 • 3102.21.00.00.00 - Amonyum sülfat.
 • 3102.29 - Diğerleri.
 • 3102.60 - Kalsiyum nitrat ve amonyum nitratın çift tuzları ve karışımları.
 • 3102.80.00.00.00 - Üre ve amonyum nitratın sulu veya amonyaklı çözeltiler içindeki karışımları.
 • 3102.90 – Diğerleri (yukarıdaki alt pozisyonlarda belirtilmeyen karışımlar dahil.)
 • 31.03 - Fosfatlı mineral veya kimyasal gübreler.
 • 31.04 - Potaslı mineral veya kimyasal gübreler.
 • 31.05 – Bitki besin maddeleri olan azot, fosfor ve potasyumun ikisini veya üçünü içeren mineral veya kimyasal gübreler; diğer gübreler; bu fasıldaki ürünlerin tablet veya benzeri şekillerde veya brüt ağırlığı 10 kg’ı geçemeyen ambalajlarda olanları. 
 • 3824.84.00.00.00 - Yalnız gübre olarak kullanılan aldrin (ISO), camphechlor (ISO) (toxaphene), chlordane (ISO), chlordecone (ISO), DDT (ISO), [clofenotane (INN), 1-1-1-trichloro-2-2-bis (p-chlorophenyl) ethane, dieldrin (ISO, INN), endosulfan (ISO), endrin (ISO), heptachlor (ISO) veya mirex (ISO) içerenler.
 • 3824.85.00.00.00 - Yalnız gübre olarak kullanılan lindane (ISO, INN) dahil; 1, 2, 3, 4, 5, 6 hexachlorocyclohexane [HCH (ISO)] içerenler.
 • 3824.86.00.00.00 - Yalnız gübre olarak kullanılan pentachlorobenzene (ISO) veya hexachlorobenzene (ISO) içerenler.
 • 3824.87.00.00.00 - Yalnız gübre olarak kullanılan perfluorooctane sülfonik asit, tuzları, perfluoroocatne, sülfonamidler veya perfluorooctane sulphonyl fluyoride içerenler.
 • 3824.88.00.00.00 - Yalnız gübre olarak kullanılan tetra-, penta-, hexa-, hepta- veya octabromodiphenyl eterleri içerenler.
 • 3824.99.92.00.39 - Diğerleri (Yalnız gübre olarak kullanılan.)
 • 3824.99.93.00.19 - Diğerleri (Yalnız gübre olarak kullanılan.)
 • 3824.99.96.90.68 - Diğerleri (Yalnız gübre olarak kullanılan.)

GÜBRE HARİCİ EŞYANIN İTHALATI

Aşağıdaki maddelerin gübre olarak kullanılmayacak olması halinde, ithalatında uygunluk yazısı aranmayacak.

 • 2834.21 - Yalnız gübre olarak kullanılan potasyum nitrat. 
 • 3002.90.50.90.00 - Yalnız bitki büyümesine yardımcı mikroorganizma kültürleri 
 • (Mikrobiyal gübreler.)
 • 2832.30.00.20.00 - Yalnız gübre olarak kullanılan amonyum tiyosülfat. 
 • 2832.30.00.90.00 - Yalnız gübre olarak kullanılan potasyum tiyosülfat. 
 • 2834.29.80.11.00 - Yalnız gübre olarak kullanılan ve ağırlıkça %16 veya daha 
 • az azot içeren kalsiyum nitrat. 
 • 2834.29.80.12.00 - Yalnız gübre olarak kullanılan ve tablet pastil ve diğer 
 • benzeri şekilde olanlar ile ambalajlı brüt ağırlığı en fazla 10kg olan kalsiyum 
 • nitrat. 
 • 2834.29.80.19.00 - Yalnız gübre olarak kullanılan diğer kalsiyum nitratlar.
 • 3824.84.00.00.00 - Yalnız gübre olarak kullanılan aldrin (ISO), camphechlor (ISO) (toxaphene), chlordane (ISO), chlordecone (ISO), DDT (ISO), [clofenotane (INN), 1-1-1-trichloro-2-2-bis (p-chlorophenyl) ethane, dieldrin (ISO, INN), endosulfan (ISO), endrin (ISO), heptachlor (ISO) veya mirex (ISO) içerenler.
 • 3824.85.00.00.00 - Yalnız gübre olarak kullanılan lindane (ISO, INN) dahil; 1, 2, 3, 4, 5, 6 hexachlorocyclohexane [HCH (ISO)] içerenler.
 • 3824.86.00.00.00 - Yalnız gübre olarak kullanılan pentachlorobenzene (ISO) veya hexachlorobenzene (ISO) içerenler.
 • 3824.87.00.00.00 - Yalnız gübre olarak kullanılan perfluorooctane sülfonik asit, tuzları, perfluoroocatne, sülfonamidler veya perfluorooctane sulphonyl fluyoride içerenler.
 • 3824.88.00.00.00 - Yalnız gübre olarak kullanılan tetra-, penta-, hexa-, hepta- veya octabromodiphenyl eterleri içerenler.
 • 3824.99.92.00.39 - Diğerleri (Yalnız gübre olarak kullanılan.)
 • 3824.99.93.00.19 - Diğerleri (Yalnız gübre olarak kullanılan.)
 • 3824.99.96.90.68 - Diğerleri (Yalnız gübre olarak kullanılan.)

Erdem Güner / Hal Postası

Önceki ve Sonraki Haberler