1. HABERLER

  2. SANAYİ

  3. Endüstriyel soğutma kabinlerine verimlilik sınırı kondu

Endüstriyel soğutma kabinlerine verimlilik sınırı kondu

Endüstriyel tip soğutmalı depolama kabinlerine çevreye duyarlı tasarım zorunluluğu getirildi. Bu kapsamda tesislerin enerji verimliliği endeks değerleri de belirlendi. 

Endüstriyel soğutma kabinlerine verimlilik sınırı kondu

Hal Postası - Endüstriyel tip soğutmalı depolama kabinlerine çevreye duyarlı tasarım zorunluluğu getirildi. Bu kapsamda tesislerin enerji verimliliği endeks değerleri de belirlendi. 

Endüstriyel Tip Soğutmalı Depolama Kabinleri, Hızlı Soğutma Kabinleri, Yoğuşturma Üniteleri ve Proses Çillerleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, bugün yayımlandı. 

Tebliğ, endüstriyel tip soğutmalı depolama kabinlerinin, hızlı soğutma kabinlerinin, yoğuşturma ünitelerinin ve proses çillerlerinin piyasaya arz edilmesi ve/veya hizmete sunulmasıyla ilgili çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerini belirliyor. AB mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanan Tebliğ, 5 Eylül 2021’de yürürlüğe girecek.

Tebliğ; gıda ürünleri ile hayvan yemlerinin dondurulması amacıyla satılanlar dahil olmak üzere elektrik şebekesinden alınan güçle işletilen endüstriyel tip soğutmalı depolama kabinlerini ve elektrik şebekesinden alınan güçle işletilen hızlı soğutma kabinlerini; düşük veya orta sıcaklıkta veya her ikisinde de çalışan yoğuşturma ünitelerini; düşük veya orta sıcaklıkta çalışacak şekilde tasarlanan proses çillerlerini kapsıyor.

Böylece, endüstriyel tip soğutmalı depolama kabinlerinin enerji veya fiyat bilgilerini içeren herhangi bir reklamda veya teknik promosyon materyalinde kabinin sahip olması gereken asgari enerji verimliliği değerleri belirlendi.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ GEREKLİLİKLERİ

Ağır hizmet kabinleri ve soğutucu-dondurucular hariç olmak üzere, Tebliğ kapsamında yer alan endüstriyel tip soğutmalı depolama kabinlerinin enerji verimliliği endeksi 5 Eylül 2021’den itibaren EEI<95 kriterine uygun olması gerekecek. Aynı kabinlerin enerji verimliliği endeksi, 01 Temmuz 2023 tarihinden itibaren EEI<85 endeksine uygun olmak durumunda olacaklar.

Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, ağır hizmet kabinlerinin EEI değeri ise 115’ten düşük olmak zorunda olacak.

Önceki ve Sonraki Haberler
İlgili Haberler