1. HABERLER

  2. HAYVANCILIK

  3. Damızlık manda düvesi yetiştiriciliğine %50 hibe

Damızlık manda düvesi yetiştiriciliğine %50 hibe

2020-2022 yılları arasında yapılacak damızlık manda düvesi yetiştiriciliği yatırımlarına %50 hibe verilecek.

Damızlık manda düvesi yetiştiriciliğine %50 hibe

Hal Postası - 2020-2022 yılları arasında yapılacak damızlık manda düvesi yetiştiriciliği yatırımlarına %50 hibe verilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan Damızlık Manda Düvesi Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Tebliğ; damızlık manda yetiştiriciliği yapan modern büyükbaş hayvancılık işletmelerinin kurulması, damızlık manda ihtiyacının karşılanması, manda sayısının arttırılması, et ve süt üretiminde verimlilik ile kalitenin arttırılması ve kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesini sağlayacak yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemeyi amaçlıyor.

Tebliğ; 2020-2022 yılları arasında Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliklerine üye üreticilerin yapacakları, 150 baş kapasiteye sahip, damızlık manda düve üretimi ve ticari gebe manda satışı için yeni işletme kurulması veya mevcut işletmelerin kapasitelerinin 150 baş olacak şekilde arttırılması ve bu işletmelerin rehabilitasyon yatırımlarını kapsıyor.

BİRLİK BAŞVURULARINDA ÜYELİK ŞARTI YOK

Tebliğ kapsamındaki desteklerden, damızlık manda yetiştiricileri birliğine üye olan; yeni yatırım projelerinde inşaat yapımı, hayvan alımı ile makine, alet ve ekipman alımı olarak belirlenen projelerin üçü ile birlikte başvuran yatırımcılar yararlanacak. Ayrıca, rehabilitasyon veya kapasite arttırımı projelerinde, manda yetiştiriciliği yatırım konularından en az birini ihtiva eden bir proje ile başvuran yatırımcılar da destek kapsamına dahil edildi. Damızlık manda yetiştiricileri birliklerinin başvurularında ise birliğe üyelik şartı aranmayacak.

%50 HİBE VERİLECEK

Desteklemeden yararlanmak isteyen yatırımcıların, Bakanlıkça belirlenen ve internet sayfasında duyurulan süre içinde, yatırımı yapacağı yerdeki il müdürlüğüne müracaat etmesi gerekiyor. Başvurular, yapıldığı yıl için geçerli olacak.

Tebliğ kapsamında kurulacak işletmelere verilecek destekler ve hibe oranları ise şöyle belirlendi:

  • Yeni inşaat yapımı veya kapasite arttırımı/rehabilitasyon konusunu kapsayan inşaat yatırımı: Hibeye esas gerçekleşme tutarının % 50’si
  • Damızlık dişi manda ve manda boğası alımı: Hibeye esas alım tutarının % 50’si
  • Yem karma ve dağıtma makinesi ve gübre sıyırıcı alımı: Hibeye esas alım tutarının % 50’si.

Tebliğ kapsamında; desteklemeden yararlanmak isteyen yatırımcılara, 5 yıl boyunca yatırım konusunda faaliyet göstereceklerine dair taahhütname şartı da getirildi.

Önceki ve Sonraki Haberler