1. HABERLER

  2. HAYVANCILIK

  3. Büyükbaş destek başvuruları 31 Aralık’ta sona eriyor

Büyükbaş destek başvuruları 31 Aralık’ta sona eriyor

Buzağı, malak, dişi manda ve düve alım desteklerinin 1. dönem başvuruları 31 Aralık’ta sona eriyor. Üreticilerde TÜRKVET’e kayıtlı olma şartı aranıyor.

Büyükbaş destek başvuruları 31 Aralık’ta sona eriyor

Hal Postası - Buzağı, malak, dişi manda ve düve alım desteklerinin 1. dönem başvuruları 31 Aralık’ta sona eriyor. Üreticilerde TÜRKVET’e kayıtlı olma şartı aranıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği, 1 Ocak 2020 tarihinden geçerli olmak üzere, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Tebliğ; hayvancılığın geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanması, hayvancılık politikalarının yürütülmesinde etkinliğin artırılması, yerli hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi, kayıtların güncel tutulması, hayvan hastalıklarıyla mücadele ve sağlıklı hayvansal üretim için yetiştiricilerin desteklenmesini kapsıyor.

Tebliğ kapsamında; buzağı, malak, dişi manda, besilik erkek sığır/manda ve düve alımlarına destek ödemesi yapılacak.

100 BAŞ ÜZERİ BUZAĞIYA %50 DESTEK

Desteklemeden yararlanacak buzağıların 2020 yılında doğmuş olması, TÜRKVET* ve e-ıslaha kayıtlı olması gerekiyor. Buzağılarda, TÜRKVET kayıtlarına göre doğduğu işletmede en az 4 ay süreyle yaşamış olma şartı aranıyor.

Tebliğ çerçevesinde, her buzağı için 1 kez destekleme ödemesi yapılacak. Çoklu doğumlarda, her 1 buzağı da desteklemeden faydalanabilecek.

İşletmelere, destekleme şartlarını sağlayan buzağı sayısına göre kademeli olarak, buzağı başına oluşan toplam destekleme tutarının 1-20 başa kadar tamamı; 21-100 başa kadar yüzde 75’i; 101-500 başa kadar yüzde 50’si ödenecek. Kademeli ödemede, işletmenin destekleme tutarı, en yüksek miktarda destekleme tutarına sahip buzağılardan başlayarak hesaplanacak.

Başvurular, 1. dönem için 31 Aralık 2020’ye kadar, 2. dönem için ise 1 Nisan-15 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak. 2 Ağustos 2021 tarihinden sonra e-ıslaha kaydedilen buzağılar ise destekleme kapsamı dışında tutuldu.

MIS KAYDI OLMAYAN YARARLANAMIYOR

Malak desteklemesi, 2020 yılı içinde doğmuş malaklara yapılacak. Malakların küpelenerek, doğduğu işletme üzerinden TÜRKVET’e kaydedilmiş ve bu işletmede en az 4 ay süreyle yaşamış olması gerekiyor.

Soy kütüğüne kayıtlı malak ilave desteklemesinde; malakların doğduğu işletmenin ve malakların ana ve babasının 31 Aralık 2020 tarihine kadar Manda Islah Sistemi’ne (MIS) kaydedilmiş olma şartı aranıyor. Suni tohumlamadan doğan malak ilave desteklemesi için de malakların, soy kütüğüne kayıtlı malak ilave desteklemesi almaya hak kazanmış olması ve MIS’ta suni tohumlama kaydı bulunması gerekiyor.

Destekleme için 1. dönem başvurular 31 Aralık 2020’ye kadar, 2. dönem başvurularsa 1 Temmuz - 1 Ağustos tarihleri arasında olmak üzere iki dönem halinde yapılabilecek.

DİŞİ MANDALARDA SÜT ÖLÇÜMÜ GEREKİYOR

Dişi manda desteklemesi için, dişi mandanın doğum tarihinin 1 Ocak 2020’den önce olması gerekiyor. Farklı illerde işletmesi bulunan yetiştiriciler, hayvanlarını 1 Ekim - 31 Aralık 2020 tarihleri arasında diğer illerdeki işletmelerine veteriner sağlık raporu ile nakletmeleri halinde, desteklemeye ilişkin diğer şartların da sağlanması koşuluyla desteklemeden yararlanabilecek.

Soy kütüğüne kayıtlı dişi manda ilave desteklemesinde; dişi mandaların 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla MIS’ta kayıtlı olması gerekiyor. Ayrıca; destek alacak işletmede, 2020 yılında en az 5 ay süt ölçümü yapılmış olma şartı aranıyor. Süt ölçümü yapılan ayda, sağılan mandaların en az yarısının süt verimlerinin ölçülmüş ve MIS’a kaydedilmiş olması da gerekiyor.

Ön soy kütüğüne kayıtlı dişi mandalar ise destekleme kapsamının dışında tutuldu. Başvurular en geç 31 Aralık 2020 tarihine kadar yapılabilecek.

DÜVE ALIMINA %40 ÖDEME

Düve alım desteğinde ise; yetiştirici işletmesinin TÜRKVET’e kayıtlı olma şartının yanı sıra, işletmeler, kapasitesini en fazla 20 başa tamamlayacak şekilde desteklemeden yararlanabilecek. Destek miktarı, düve/manda alım bedelinin yüzde 40’ı kadar olacak.

Destekleme kapsamında alınan düvelerin/mandaların, mücbir sebepler haricinde satışı ise 2 yıl süre ile yasak. Ölüm ve mecburi kesim sebepleriyle işletmeden ayrılan hayvanların yerine en geç 90 gün içerisinde, aynı sayıdaki hayvanın konulması gerekiyor.

*TÜRKVET: Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği ile Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği hükümlerine göre oluşturulan ve hayvancılık işletmelerinin, yetiştiricilerin ve sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve keçi türü hayvanların kimliklendirilerek kayıt altına alındığı veri tabanı.

Önceki ve Sonraki Haberler