1. HABERLER

 2. SEBZE

 3. BKÜ bayileri satış yetkisi için 01 Haziran’a kadar başvuracak

BKÜ bayileri satış yetkisi için 01 Haziran’a kadar başvuracak

Bitki koruma ürünleri (BKÜ) bayi veya toptancı izin belgesi alan kişiler, satış yetkisinin devamı için en geç 01 Haziran 2020 tarihine kadar başvuru yapacaklar.

BKÜ bayileri satış yetkisi için 01 Haziran’a kadar başvuracak

Hal Postası - Bitki koruma ürünleri (BKÜ) bayi veya toptancı izin belgesi alan kişiler, satış yetkisinin devamı için en geç 01 Haziran 2020 tarihine kadar başvuru yapacaklar. 

Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması İle Depolanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanarak yürürlük kazandı. 

Buna göre Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce bitki koruma ürünleri bayi veya toptancı izin belgesi almış olan ve izin belgelerinin geçerliliği devam eden kişilerin satış yetkisi devam edecek. Ancak bu kişilerin Yönetmeliğin “Bayi veya toptancı izin belgesinin verilmesi” başlıklı 13. maddesinde belirtilen bilgi ve belgeler ile faaliyette bulunulan ilin il müdürlüğüne en geç 1 Haziran 2020 tarihine kadar başvuru yapmaları gerekecek. 

Başvurucuların, başvuru sırasında sınav başarı belgesi ve sorumlu yönetici için alınacak sağlık raporunu ibraz etmeleri gerekmeyecek. Bunun yanında sağlık raporunu, en geç 31 Aralık 2020 tarihine kadar, il müdürlüğüne sunacaklar. 

İSTENECEK BİLGİ VE BELGELER
Yönetmeliğin “Bayi veya toptancı izin belgesinin verilmesi” başlıklı 13. maddesi uyarınca istenen bilgi ve belgeler aşağıdaki gibi listeleniyor. 

 • Bayi veya toptancı faaliyetinin yapılacağı yerin açık adresi ile bayi veya toptancının telefon numarası ve e-mail adresi.
 • Toptan veya perakende satış yapılacak yer, depolama alanı ile diğer bölümleri ve raf yerleşimini gösteren krokiler, kullanım alan bilgileri, atık ve temiz su tesisatı ile havalandırma sisteminin özelliklerini gösteren plan ve krokileri.
 • Toptan veya perakende satış yapılacak adres için yetkili birimden alınmış bitki koruma ürünü satış faaliyetini içeren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının onaylı sureti.
 • Yapı kullanma izin belgesi.
 • Bitki koruma ürünleri bayi izin belgesi almak isteyenler için noterlikçe düzenlenmiş “Bitki Koruma Ürünleri Bayi Başvuru Taahhütnamesi”, bitki koruma ürünleri toptancı izin belgesi almak isteyenler için noterlikçe düzenlenmiş “Bitki Koruma Ürünleri Toptancı Başvuru Taahhütnamesi”.
 • Bayi veya toptancıda görevlendirilecek olan çalışanlar ve görevleri hakkında bilgi.
 • Bitki koruma ürünü satış faaliyetini içeren ticaret sicil gazetesi, ticaret sicil kaydı ya da kuruluş bilgilerinin yer aldığı resmi belgelerden birinin aslı veya il müdürlüğünce onaylı sureti
 • Vergi Levhası veya vergi mükellefi olduğunu gösteren belge
 • İmza sirküleri veya imza beyannamesi.

Ayrıca ziraat mühendisi, eczacı, kimya mühendisi/kimyager ya da bitki sağlığı ile ilgili dersleri alarak mezun olmuş tekniker veya ziraat teknisyeni unvanlardan birine sahip ve sorumlu yönetici olarak istihdam edilen kişiye ait;…  

 • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti ve T.C. Kimlik Belgesi fotokopisi 
 • Sorumlu yönetici olarak istihdam edilenler için noter aracılığı ile yapılan iş sözleşmesi ve SGK belgesi 
 • Sınavda başarılı olduğuna ilişkin belge 
 • Son altı aylık sürede çekilmiş iki adet fotoğraf
 • Bitki koruma ürünlerinin satışını yapmasına engel teşkil edecek herhangi bir sağlık probleminin olmadığına dair sağlık raporu
 • Bayilik veya toptancılık faaliyetinin yapılacağı il veya ilçede ikamet ettiğini gösteren belge.

YENİ BAŞVURULARDA 2021’E KADAR SAĞLIK RAPORU ARANMAYACAK
Ayrıca COVID-19 salgını sebebiyle alınan önlemler kapsamında; bitki koruma ürünleri toptancı veya bayi izin belgesi almak üzere yapılacak yeni başvurularda da sorumlu yönetici olarak istihdam edilen kişiye ait sağlık raporu, 31 Aralık 2020 tarihine kadar istenmeyecek. 

Önceki ve Sonraki Haberler
İlgili Haberler