1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Bakanlık’tan terfi almak için 6 ay çalışma şartı

Bakanlık’tan terfi almak için 6 ay çalışma şartı

Tarım ve Orman Bakanlığı’nda, görevde yükselme suretiyle atanabilmek için en az 6 ay çalışmış olma ve sınavda başarılı olma şartı getirildi.

Bakanlık’tan terfi almak için 6 ay çalışma şartı

Hal Postası - Tarım ve Orman Bakanlığı’nda, görevde yükselme suretiyle atanabilmek için en az 6 ay çalışmış olma ve sınavda başarılı olma şartı getirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan Tarım ve Orman Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Yönetmelikle; liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Tarım ve Orman Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında görevli personelin görevde yükselme ve unvan değişikliği usul ve esasları belirlenecek.

Buna göre, yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için; belirlenen öğrenim ve bazı belgelere sahip olma şartları ile alt görevlerde belirli bir süre çalışma şartlarını taşımak, ilan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere, Bakanlıkta en az 6 ay çalışmış olmak ve görevde yükselme sınavında başarılı olmak gerekiyor.

Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi grup ve kadrolar şöyle belirlendi:

  • Yönetim hizmetleri grubu: Şube müdürü, şef, koruma ve güvenlik şefi
  • Hukuk hizmetleri grubu: Hukuk müşaviri
  • Araştırma ve savunma hizmetleri grubu: eğitim uzmanı, uzman, sivil savunma uzmanı, araştırmacı
  • Bilgi işlem hizmetleri grubu: Çözümleyici
  • İdari hizmetler grubu: Sayman, ayniyat saymanı, memur, daktilograf, ambar memuru, santral memuru, mutemet, veznedar, sekreter, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, orman muhafaza memuru, şoför, haberleşme memuru, koruma ve güvenlik görevlisi, spiker
  • Yardımcı hizmetler grubu: Teknisyen yardımcısı, rasatçı yardımcısı, hizmetli, aşçı, kaloriferci, bekçi, dağıtıcı ve bahçıvan.

ATAMA YAPILACAK KADROLAR 2 AY ÖNCE İLAN EDİLECEK

Yönetmelikle beraber, unvan değişikliğine tabi kadrolar ise; veteriner hekim, mühendis, biyolog, mimar, kimyager, jeolog, jeomorfolog, arkeolog, fizikçi, jeofizikçi, avukat, istatistikçi, matematikçi, şehir plancısı, sosyolog, sosyal çalışmacı, psikolog, eczacı, tercüman, mütercim, diyetisyen, redaktör, ev ekonomisti, ekonomist, grafiker, tekniker, veteriner sağlık teknikeri, sağlık teknikeri, hemşire, programcı, dekoratör, teknisyen, laborant, veteriner sağlık teknisyeni, sağlık teknisyeni, sağlık memuru, muhasebeci, teknik ressam, topograf, kütüphaneci, rehber, fotoğrafçı, kameraman, rasatçı, makinist, matbaacı, gemi adamı, kaptan ve haberleşme teknisyeni kadroları oldu.

SINAV BARAJI 60 PUAN

Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadrolar, yazılı sınav tarihinden en az 60 gün önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek. Yazılı sınav, 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek ve en az 60 puan alan adaylar başarılı sayılacak.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi ise; yazılı sınav sonuçlarının kesinleşmesinden itibaren 5 iş günü içinde, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek. İlan edilen kadro sayısının 5 katına kadar aday, sözlü sınava alınacak.

Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personele de, Yönetmelikteki şartları taşıdığı sürece naklen atanma hakkı tanındı. Yönetmelikle beraber; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği de yürürlükten kaldırılmış oldu.

Önceki ve Sonraki Haberler