1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Bakanlık’ta müfettiş olmanın yolu 3 yıl eğitimden geçiyor

Bakanlık’ta müfettiş olmanın yolu 3 yıl eğitimden geçiyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’nda müfettiş yardımcısı olarak istihdam edilen kişiler, 3 yıllık eğitim ve tez yazma aşamasından sonra müfettiş olabilecek.

Bakanlık’ta müfettiş olmanın yolu 3 yıl eğitimden geçiyor

Hal Postası - Tarım ve Orman Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’nda müfettiş yardımcısı olarak istihdam edilen kişiler, 3 yıllık eğitim ve tez yazma aşamasından sonra müfettiş olabilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan Tarım ve Orman Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Yönetmelik, Tarım ve Orman Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’nın teşkilat ve görevleri ile çalışma usul ve esaslarını; başkan, müfettişler, müfettiş yardımcıları ve büro şube müdürlüğü personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını; müfettiş yardımcılarının mesleğe girişlerini, yetiştirilmelerini, yeterlik sınavlarını, müfettişlik ile başmüfettişliğe atanma usullerini belirlemeyi amaçlıyor.

Buna göre; müfettiş yardımcısı olabilmek için yapılacak giriş sınavını kazanmak gerekiyor. Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşurken, yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava girmeye hak kazanamayacak.

4 YILLIK ÜNİVERSİTE MEZUNLUĞU ŞART

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’nda müfettiş yardımcısı olarak istihdam edilecek personelde; en az 4 yıllık lisans eğitimi veren ziraat, su ürünleri, gıda, kimya, orman, çevre, inşaat, jeoloji, bilgisayar, endüstri, elektrik, elektrik ve elektronik, elektronik, elektronik ve haberleşme, makine, maden, metalürji, balıkçılık teknolojisi, metalürji ve malzeme, jeodezi ve fotogrametri mühendislikleri, mimarlık, peyzaj mimarlığı, biyoloji, kimya, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, iktisat, ekonomi, ekonometri, maliye, işletme, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, şehir ve bölge planlama, istatistik, halkla ilişkiler ve tanıtım, sosyoloji programlarında, hukuk ve veterinerlik fakültelerinde veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında eğitim görmüş olma şartı aranıyor.

Ayrıca; KPSS’de, Bakanlıkça tespit ve ilan edilecek puan türlerinden asgari puanı almış olmak, Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak ve giriş sınavına en fazla 2 kez katılmış olmak da işe alım şartları arasında yer alıyor.

Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara göre yapılacak müfettiş yardımcılığı giriş sınavını kazananlar, başarı derecelerine göre münhal kadrolara Bakan onayı ile müfettiş yardımcısı olarak atanabilecek.

MÜFETTİŞ YARDIMCILARININ EĞİTİMİ 3 YIL

İşe alınan müfettiş yardımcıları 3 yıllık yetişme dönemine tabi tutulacak. Bu sürenin ilk 2 yılında, Başkanlıkça belirlenecek çalışma programına göre müfettiş refakatinde görevlendirilecekler. 2 yıllık sürenin sonunda ise, teslim edilmek üzere Başkanlıkça belirlenen tez konuları ile ilgili çalışma yapacaklar.

10 YIL ÇALIŞMAYAN BAŞMÜFETTİŞ OLAMIYOR

Yönetmelik uyarınca; müfettiş ve müfettiş yardımcısı olarak toplamda en az 10 yıl çalışmış olan müfettişler, başmüfettişliğe atanabilecek.

Yeterlik sınavında başarılı olduktan sonra kamu kurum ve kuruluşlarına naklen atanan müfettişler, yazılı talepleri üzerine, durumları itibarıyla atanabilecekleri boş kadro bulunması ve Başkan tarafından olumlu görüş verilmesi koşuluyla yeniden müfettişliğe atanabilecek.

Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle beraber; Orman ve Su İşleri Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmış oldu.

Önceki ve Sonraki Haberler