1. HABERLER

  2. SANAYİ

  3. Atıktan üretilen fermente ürünlerde kalite kriteri kaldırıldı

Atıktan üretilen fermente ürünlerde kalite kriteri kaldırıldı

Biyometanizasyonla üretilen fermente ürünlerin tarımsal amaçlı kalite kriterlerine uyma zorunluluğu kaldırıldı.

Atıktan üretilen fermente ürünlerde kalite kriteri kaldırıldı

Hal Postası - Biyometanizasyonla üretilen fermente ürünlerin tarımsal amaçlı kalite kriterlerine uyma zorunluluğu kaldırıldı.

Mekanik Ayırma, Biyokurutma ve Biyometanizasyon Tesisleri ile Fermente Ürün Yönetimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Buna göre biyometanizasyon tesislerinde biyobozunur atıklardan elde edilen fermente ürünlerin tarımsal amaçlı kullanımına ilişkin kalite kriterlerine uygun olma zorunluluğu kaldırıldı.

YÜRÜRLÜKTEN KALKAN HÜKÜM

Tebliğin “Ürünler ve Bakiye Atıklar” başlıklı Dördüncü Bölüm’ünün “Sıvı ve katı fermente ürün kalitesi ve kullanılması” başlıklı 13 maddesinin, yürürlükten kaldırılan ikinci fıkrası şu hükmü getiriyordu: “Biyobozunur atıklardan elde edilen katı fermente üründe Tebliğin eklerinden “Katı Fermente Ürün Kalite Kriterleri” başlıklı Ek-3’te yer alan kriterlerin, 'Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral Gübreler ve Toprak Düzenleyiciler ile Mikrobiyal, Enzim İçerikli ve Organik Kaynaklı Diğer Ürünlerin Üretimi, İthalatı, İhracatı ve Piyasaya Arzına Dair Yönetmelik' hükümleri çerçevesinde sağlanması gerekir.”

Önceki ve Sonraki Haberler