1. HABERLER

  2. ARICILIK

  3. Arıcılık desteği için 50 kovan gerekiyor

Arıcılık desteği için 50 kovan gerekiyor

Arı Yetiştiricileri Birliğine veya Bal Üreticileri Birliğine üye, başvuru tarihi itibarıyla en az 3 yıldır AKS’ye kayıtlı, 50 ve üzeri arılı kovan varlığına sahip üreticilere destek verilecek.

Arıcılık desteği için 50 kovan gerekiyor

Hal Postası - Arı Yetiştiricileri Birliğine veya Bal Üreticileri Birliğine üye, başvuru tarihi itibarıyla en az 3 yıldır AKS’ye kayıtlı, 50 ve üzeri arılı kovan varlığına sahip üreticilere destek verilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan Arıcılık, İpekböcekçiliği, Kaz ve Hindi Yetiştiriciliği Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Tebliğ; üretim potansiyeline göre 2020-2022 yılları için Bakanlık tarafından belirlenecek illerde arıcılık, ipekböcekçiliği, kaz ve hindi yetiştiriciliğine yönelik yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

Tebliğ kapsamında Bakanlık tarafından belirlenecek illerde, Arı Yetiştiricileri Birliğine veya Bal Üreticileri Birliğine üye, başvuru tarihi itibarıyla en az 3 yıldır Arıcılık Kayıt Sistemi’ne (AKS) kayıtlı, 50 ve üzeri arılı kovan varlığına sahip ve arı ürünleri üretimi yapacak üreticiler desteklemelerden yararlanacak. Arı ürünleri üretiminde kullanılacak makine, alet, ekipman ve seyyar arıcı barakası alımları destekleme kapsamında bulunuyor.

İpekböcekçiliği desteklerinde ise, Bakanlıkça belirlenecek illerde dut bahçesi tesisi, ipekböceği besleme evi inşası, makine, alet ve ekipman alımından gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilecek. Aynı ilde birden fazla veya çeşitli illerde dut bahçesi tesisi, ipekböceği besleme evi inşaatı, makine, alet ve ekipman alımları tek bir proje olarak kabul edilecek.

HİNDİ VE KAZ İŞLETMELERİNDE 1.000 ADET SINIRI

Tebliğ çerçevesinde; Bakanlıkça belirlenen illerde, 1.000 adet kapasiteli damızlık kaz, 500 adet kapasiteli ticari kaz veya 1.000 adet kapasiteli ticari hindi işletmeleri desteklenecek.

Yatırımcılara, damızlık kaz işletmelerinde yeni kümes ve kuluçkahane inşaatı, makine, alet ve ekipman alımı için; ticari kaz ve hindi işletmelerinde ise yeni kümes yapımı, makine, alet ve ekipman alımı için destekleme ödemesi yapılacak. Yatırıma ilişkin uygulama, yer tespit tutanağının düzenlendiği tarih itibarıyla başlayıp 1 yıl içerisinde bitirilecek.

Yatırım tutarının desteklemeye esas üst sınırı, bütçe imkanları dikkate alınarak merkez proje değerlendirme komisyonunca belirlenip il müdürlüklerine bildirilecek. Merkez proje değerlendirme komisyonunun, gerek duyduğunda belirlenen üst sınırı yıl içerisinde değiştirme yetkisi bulunuyor. Onaylanan desteklemeye esas yatırım proje tutarının belirlenen üst sınırını aşan kısmı ise, aynî veya nakdi katkı olarak yatırımcının öz sermayesi ile karşılanacak.

Önceki ve Sonraki Haberler