1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Arazi toplulaştırmasında biyosistem mühendisleri de görev alabilecek

Arazi toplulaştırmasında biyosistem mühendisleri de görev alabilecek

Arazi toplulaştırması yapmak isteyen kuruluşlar, ziraat mühendisi ve harita mühendisinin yanında, biyosistem mühendislerini de istihdam edebilecek.

Arazi toplulaştırmasında biyosistem mühendisleri de görev alabilecek

Hal Postası - Arazi toplulaştırması yapmak isteyen kuruluşlar, ziraat mühendisi ve harita mühendisinin yanında, biyosistem mühendislerini de istihdam edebilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Yönetmelikle beraber, arazi toplulaştırması yapmak isteyen kuruluşların; biri konusunda uzman, benzer işlerde minimum 2 yıl çalışmış ziraat mühendisi veya biyosistem mühendisi ve 1 harita mühendisi ile gerekli görülmesi halinde diğer meslek gruplarından teknik personeli bünyesinde bulundurması zorunlu kılındı. 

Proje birimi ise; Devlet Su İşleri (DSİ) veya proje idaresi bünyesinde benzer işlerde minimum 2 yıl çalışmış bir başkan, 1 harita mühendisi ve 1 ziraat mühendisi veya biyosistem mühendisinden oluşacak. Gerekli durumlarda, projenin özelliğine göre ekibe, diğer meslek gruplarından da üye dahil edilebilecek.

KAYIPLARI DSİ KARŞILAYACAK

Arazi toplulaştırması sebebiyle kısıtlama getirilen alanlarda ürün ve mütemmim cüzlere verilecek zarar ile taşınmaz sahiplerine yeni parseller teslim edilene kadar, zarar verilerek işgal edilen ve ekilemeyen sonraki yıllar için; kullanılamayan alanlar sebebi ile doğabilecek gelir kayıpları DSİ veya proje idaresi tarafından karşılanacak. Bunun yanında; tapuda kanal, yol ve mera gibi kamunun ortak kullanımına tahsis edilmiş ve maliki belli olmayan alanlarda zarar, ziyan ve gelir kaybı ödemesi yapılmayacak.

Yönetmelik kapsamında; arazi derecelendirme komisyon başkanlığı, komisyonda yer alan konusunda deneyimli, benzer işlerde minimum 2 yıl çalışmış bir ziraat mühendisi tarafından yürütülecek.

KESİNTİ PAYLARI AYRI HESAPLANACAK

Aynı toplulaştırma proje sahası içerisinde kalan yeni alanlar ile daha önceden toplulaştırmaya tabi olmuş eski alanların ortak tesislere katılım payı kesinti oranları da ayrı ayrı hesaplanacak.

Arazi toplulaştırması projelerinde köy sınır değişimleri sonucu üzerinde sabit tesis bulunan parsellerin komşu köy sınırına geçmesi halinde taşınmaz üzerinde bulunan mütemmim cüz bedelleri ile malikin bulunduğu yerleşim yerinin projesi tamamlanıp yeni yer teslim edilinceye kadarki gelir kaybı ise DSİ veya proje idaresi tarafından ödenmeyecek. Daha önce, bu tür gelir kayıplarında ödeme yapılıyordu.

İTİRAZLAR 30 GÜNDE SONUÇLANACAK

Arazi malikleri ve diğer ilgililer, ilanın başlangıcından ilanın kaldırıldığı günü takip eden iş gününün mesai bitimine kadar DSİ veya proje idaresine yazılı olarak itiraz edebilecek. Bir belgeye dayanmayan ve yazılı olarak yapılmayan itirazlar ise incelenmeyecek. Kayıt altına alınan itirazlar, DSİ veya proje idaresince askı bitim tarihinden itibaren değerlendirilerek parselasyon planları, aynı ilan yöntemleriyle ikinci kez 30 gün süreyle askıya çıkarılarak ilan edilecek.

DSİ veya proje idaresi, itirazları, askı bitim tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde karara bağlayacak. Yönetmelik çerçevesinde; toprak etüt haritaları da Toprak ve Arazi Sınıflaması Standartları Teknik Talimatı esas alınarak hazırlanacak.

Önceki ve Sonraki Haberler