06.09.2018
Perşembe
Hal Postası – Üreticilerin üretim faaliyetleriyle ilgili su ve elektrik tüketiminden doğan borçları, tarımsal destekleme ödemelerinden düşülerek tahsil edilecek.  
 
Tarımsal üretim amacıyla su ve elektrik kullanan ve faturalarını ödemeyen çiftçilerin sulama işletme ve bakım ücreti; su kullanım hizmet bedeli ve münferiden tarımsal sulamada kullanılan elektrik enerjisi borçları, tarımsal destekleme ödemesi yapan bankla tarafından destekleme ödeme tutarından düşülecek ve alacaklı kuruluşa ödenecek. 
 
Bakanlık, ödemelere esas borçlu çiftçi listesini bankaya elektronik ortamda bildirecek. Banka; Bakanlıkça Bankaya iletilen tarımsal destekleme ödemesine esas icmallerdeki çiftçilere ait T.C. kimlik numaraları/vergi kimlik numaraları ile DSİ ve su kullanıcı teşkilatları tarafından Bankaya iletilen borçlu su kullanıcısı T.C. kimlik numaralarını/vergi kimlik numaralarını eşleştirecek. Banka eşleştirme sonucunda görünür olan borç tutarlarını destekleme ödemelerinden mahsup edecek ve DSİ veya su kullanıcı teşkilatların banka nezdinde açılmış hesaplarına aktaracak. 
 
Tahsilatı yapan birim, çiftçileri mahsuplaşma işlemi ile ilgili olarak bir hafta içinde kısa mesaj (SMS) yoluyla bilgilendirecek. Su kullanıcılarına ait borç bilgileri her hafta salı günü güncellenecek.
 
Borç tutarı destekleme ödemesinden az ise borcun tamamı, fazla ise destekleme ödemesi tutarı kadarı mahsup edilecek. Tamamen, kısmen veya hiç mahsup edilemeyen borçlarla ilgili DSİ ve su kullanıcı teşkilatları Banka tarafından bilgilendirilecek. 
 
Üreticilerin borca ilişkin itirazları olursa; su kullanıcıların borçlu olduğu DSİ, su kullanıcı teşkilatı veya şirkete başvuru yapılabilecek. 

Etiketler:

sulama, elektrik, su, çiftçi, borç
 
KÖŞE YAZILARI
© 2018 www.halpostasi.com